Publikacje

A. ARTYKUŁY, BROSZURKI, POZYCJE KSIĄŻKOWE

Ks. Jan AUGUSTYNOWICZ, Matka Józefa Hałacińska – Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Polsce, MPP nr 5 (1996), s. 284-290.

O. Joachim BAR, Zgromadzenie Sióstr Serafitek 1881-1961, w: PK 6:1963,nr 1-2, s. 75-211.

S. Michalina Anna CHOŁAJ, Miłość Ukrzyżowanego przynaglała ją, Warszawa 1996. M. Cypriana DOMBRZALSKA, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, Tygodnik Powszechny, Rok XLI, Kraków, 3 maja 1987, nr 18/1975.

Ks. Andrzej GRETKOWSKI, Opiekuńczo-wychowawcza działalność Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa w diecezji płockiej w I połowie XX wieku, MPP 2 (2002), s. 69-90.

Ks. Andrzej GRETKOWSKI, Dłonie pełne dobra. Charytatywno-społeczna działalność zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji płockiej w I połowie XX wieku, Płock 2002.

Ks. Andrzej GRETKOWSKI, Katolicyzm społeczny na przykładzie działalności charytatywno-społecznej w diecezji płockiej w I połowie XX wieku, Płock 2001.

Ks. Michał Marian GRZYBOWSKI, Kościół katolicki w Płocku w latach 1793-2003, Płock 2004.
Ks. Michał Marian GRZYBOWSKI, Witold BANASIAK, Staroźreby z dziejów parafii i gminy, Płock 2000.

Ks. Wacław JEZUSEK, Udział ks. Leona Wetmańskiego w organizowaniu i rozwoju Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, w: PK 12:1969, nr 1-2, s. 119-135.

Ks. Wacław JEZUSEK, Udział ks. Adama Pęskiego w organizowaniu i rozwoju Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, w: PK 15:1972, nr 1-2, s. 231-247.

Andrzej KRYŃSKI, Wychowanie chrześcijańskie w środowisku szkolnym diecezji Bertoua w Kamerunie, Częstochowa 2000.

S. Beniamina Jadwiga KULAZIŃSKA, Matka Józefa Hałacińska Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek (1867-1946), w: Chrześcijanie t. VI, red. B. Bejze, Warszawa 1981, s. 294-327.

S. Beniamina KULAZIŃSKA, Matka Józefa Hałacińska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, Londyn 1982.

S. Beniamina KULAZIŃSKA, Matka Józefa Hałacińska, w: Święci są wśród nas, pr. zb. pod red. O. Gabriela Bartoszewskiego, Warszawa 2012, s. 305-320.

S. Aneta Maria KRAWCZYK, Działalność pielęgnacyjno-opiekuńcza Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w latach 1918-1969, w: Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich, red. B. Urbanek, Warszawa 2008, s. 177-196.

O. Michał MACHEJEK, Dwie nowe pozycje hagiograficzne wydawnictwa „Veritas” w Londynie, Matka Józefa Hałacińska Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, Gazeta Niedzielna z 20.II.1983 r., s. 5.

S. Aldona MALINOWSKA, Hałacińska Joanna, w: Siostry Zakonne w Polsce, Niepokalanów 1994, t. I, s. 110-112.

S. Aldona MALINOWSKA, 50-ta rocznica śmierci Matki Józefy Hałacińskiej Rycerz Niepokalanej, luty 1996 (476).

S. Aldona Teresa MALINOWSKA [Redakcja oraz współpraca autorska i naukowa A. Gretkowski] Matka Józefa Joanna Ewa Hałacińska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (1867-1946), Płock 2003.

S. Aldona Teresa MALINOWSKA, Na Jasnogórskiej Fali 1999-2000, t. 1, Częstochowa 2000.
w tej pozycji znajdują się artykuły:

• Pasyjny charakter Matki Józefy Hałacińskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. I Kult Męki Pańskiej, s. 51-56.

• Pasyjny charakter Matki Józefy Hałacińskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. II Ekspiacja, s. 56-62.

• Pasyjny charakter Matki Józefy Hałacińskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. III Eucharystia, s. 62-68.

• W kręgu tajemnicy cierpienia (cz. 1), s. 68-76.

• W kręgu tajemnicy cierpienia (cz. 2), s. 76-80.

• O św. Józefie Opiekunie Kościoła, s. 80-86.

• Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas, s. 198-206.

MAREK S., Współpraca polskich sióstr zakonnych z rodakami fideidonistami w Kamerunie (1984-2000), Stalowa Wola 2004.

S. Bronisława NIŹDZIŃSKA, Matka Józefa- Joanna Hałacińska, w: Zakony św. Franciszka w latach 1772-1970, Warszawa 1978, s. 141-142.

S. Edyta Elżbieta SAKOWSKA, Pedagogia pasjonistek [Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych, Historia i współczesność, t. 2, red. naukowa Janina Kostkiewicz, Kazimierz Misiaszek, Kraków 2013, s. 419-454.

S. Janina Tarsycja STRĘCIWILK, Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa w latach 1939-1947, w: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, Lublin 1994. t. 7, red. A. Chruszczewski, K. Dębowska, P. Gach, J. Kłoczowski, A. Siewierska, Lublin 1979, s. 271-318.

Ks. Edmund SZEWCZAK, Trzydziestolecie Sióstr Pasjonistek, MPP nr 5-6 (1948), s. 265-267.

Waldemar ZAKRZEWSKI, Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Polsce (I), Niedziela (edycja płocka) nr 50 (1996).

Waldemar ZAKRZEWSKI, Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Polsce (II) i (III) Niedziela (edycja płocka) nr 51-52 (1996), s. III.

S. Ernesta ZIELIŃSKA, Ku beatyfikacji Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, MPP 11 (2006), s. 501-507.

S. Ernesta ZIELIŃSKA, Rok jubileuszowy Sługi Bożej matki Józefy Hałacińskiej (1867-1946), Niedziela (edycja płocka) nr 7 (2006), s. I-II.

S. Ernesta ZIELIŃSKA, Rok jubileuszowy Matki Józefy Hałacińskiej, Niedziela (edycja płocka) nr 22 (2007), s. VI.

S. Ernesta ZIELIŃSKA., Protektor Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Niedziela (edycja płocka) 23 (2008), s. IV.

B. OPRACOWANIA

O. Izydor Borkiewicz, Matka Józefa Joanna Hałacińska w świetle dokumentów i opinii, Kraków 1971.

C. PRACE MAGISTERSKIE

S. Monika CZAJKOWSKA, Paschalny wymiar życia zakonnego Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa w świetle adhortacji Vita Consecrata Ojca świętego Jana Pawła II, mps, Lublin 1999.

S. Jolanta JABŁOŃSKA, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek wobec sierot i dzieci zaniedbanych, mps, Lublin 1995.

S. Alfreda KRUPA, Męka Chrystusa w charyzmacie Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, Matki Józefy Hałacińskiej, mps, Warszawa 1988.

S. Jozefata Stanisława ŁUKASIK, Teologia apostolstwa w Konstytucji i działalności Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, mps, Warszawa 2000.

S. Teresa MALINOWSKA, Dzieje Zgromadzenia Polskich Sióstr Pasjonistek 1918-1953, mps, Warszawa 1970.

S. Teresa POPIELEWSKA, Materiały dowodowe do beatyfikacji Józefy Hałacińskiej w świetle obowiązującego prawa, mps, Lublin 1984.

S. Genowefa WYDRYCH, Apostolstwo Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa realizacją misji Kościoła, mps, Warszawa 1987.

D. PRACE DOKTORSKIE

Ks. Grzegorz ADAMIAK, Recepcja idei misyjnej w diecezji płockiej w latach 1908-2015, Warszawa 2018.

S. Nina Ernesta ZIELIŃSKA, Posłannictwo i posługa apostolska Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w latach 1918-2000, mps, Warszawa 2011.