Historia

Powstanie i rozwój zgromadzenia

Na początku była łaska… Tak można powiedzieć o każdym dziele Bożym, a takim jest każde zgromadzenie zakonne we wspólnocie Kościoła. Na początku jest łaska, którą Bóg daje konkretnemu człowiekowi, a ten może ją rozpoznać i przyjąć, bądź zmarnować lub odrzucić. Tak stało się w życiu Joanny Hałacińskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. Urodzona w 1867 r. w wieku lat dwudziestu odkryła w sobie powołanie zakonne i wstąpiła do sióstr Kapucynek. …

Czytaj Dalej...

Powstańcze bohaterstwo Pasjonistek

Niniejszy tekst pochodzi z rękopisu M. Stanisławy Natalii Żebrowskiej, bezpośredniego świadka powstańczych wydarzeń. Wspomnienia dotyczące Powstania Warszawskiego są częścią odpowiedzi na kwestionariusz o wkładzie zakonów i zgromadzeń żeńskich w życie narodu w latach 1939-1947, jakich Matka udzieliła w 1977 r., a więc przeszło 30 lat po tych tragicznych wydarzeniach. Osobiste, silne przeżycia związane z nieustanną walką o życie, śmierć dwóch Sióstr …

Czytaj Dalej...