Działalność

Działalność

Czerpiąc siły z codziennej Eucharystii oraz osobistej relacji z naszym Ukrzyżowanym Oblubieńcem włączamy się w apostolską działalność Kościoła poprzez:

Katechizację dzieci i młodzieży

Posługujemy jako katechetki we wszystkich typach szkół oraz w przedszkolach. Przygotowujemy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, a młodzież do sakramentu bierzmowania, prowadzimy dziecięce i młodzieżowe grupy parafialne, organizujemy rekolekcje i dni skupienia dla młodzieży.

Pracę pedagogiczno – wychowawczą

Prowadzimy przedszkole w Mucharzu. Pracujemy także jako nauczycielki. W wakacje i ferie zimowe organizujemy dzieciom wypoczynek.

Posługę samarytańską

Prowadzimy Dom opieki dla osób starczych im. Matki Józefy Hałacińskiej w Strzemieszycach, pracujemy w szpitalach pełniąc posługę lekarską i pielęgniarską.

Pracę charytatywną

Posługujemy w parafialnych ośrodkach wsparcia dla ubogich. Przygotowujemy świąteczne paczki oraz posiłki dla najuboższych, wspieramy niezamożne rodziny.

Posługę w kancelariach i zakrystiach

Pracujemy jako kancelistki oraz dbamy o czystość i piękno kościołów.

Posługę w Seminarium Duchownym

Prowadzimy kuchnię w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Siostry naszego Zgromadzenia swoje pasyjne powołanie realizują na 20 placówkach w Polsce i 10 za granicą: w Kanadzie, Włoszech, Niemczech, a także na misjach w Kamerunie.