Bertoua Enia

W Bertoua – Enia Siostry prowadzą dom formacyjny dla młodzieży zakonnej. Obecnie wspólnotę tworzą: s. P. Tomasza, s. Mistrzyni Fides oraz siostry juniorystki: s. Cypriana, s. Tecla, s. Veronica, oraz s. Michaela, siostry nowicjuszki, postulantki i aspirantki.

W 2020 roku, Siostry rozpoczęły budowę przedszkola.

Aby pomóc misjom w Kamerunie prowadzonym przez Siostry Pasjonistki można wpłacić na konto:

ZGROMADZENIE SIÓSTR MĘKI PANA
NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
DOM GENERALNY
02-951 Warszawa, ul. Husarii 55/57
PLN: 63 1020 1013 0000 0202 0444 9609
tytułem Misje – formacja
BPKOPLPW
PKO BP S.A. Oddział 1 w Warszawie
ul. Sienkiewicza 12/14. 00-944 Warszawie

Enia 1
Enia 2
Enia 3
Enia 4
Enia 5
Enia 6