Bertoua Enia

W Bertoua – Enia Siostry prowadzą dom formacyjny dla młodzieży zakonnej. Obecnie wspólnotę tworzą: s. P. Tomasza, s. Mistrzyni Fides oraz siostry juniorystki: s. Cypriana, s. Tecla, s. Veronica, oraz s. Michaela, siostry nowicjuszki, postulantki i aspirantki.

W 2020 roku, Siostry rozpoczęły budowę przedszkola.

Enia 1
Enia 2
Enia 3
Enia 4
Enia 5
Enia 6