Świeccy

Grupa modlitewna Współpracownicy Ukrzyżowanego

Pan Jezus domaga się, by wzbudzać czcicieli Męki Pańskiej.
Sł. Boża M. Józefa Hałacińska

Zadośćczyniąc pragnieniu Matki Józefy Hałacińskiej, by siostry, nie tylko same kontemplowały Ukrzyżowanego, ale poprzez oddziaływanie wzbudzały czcicieli Męki Pańskiej, Zgromadzenie stara się włączać ludzi świeckich w niektóre praktyki duchowości pasyjnej. Doskonałą okazją do zaproszenia wiernych świeckich do udziału w naszej duchowości była 50. rocznica śmierci Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. W kameruńskim mieście Bertoua siostry misjonarki, chcąc rozszerzyć kult pasyjny na tych, do których są posłane, zaproponowały trzydniowe przygotowanie do wspomnianej rocznicy. Na zakończenie triduum, podczas uroczystej Mszy zaproszono osoby świeckie, które chciałyby poznać i żyć charyzmatem pasyjnym na pierwsze spotkanie do domu sióstr. Na spotkanie przyszło 50 osób. Obrali nazwę Współpracownicy Chrystusa Ukrzyżowanego. Były pomysły na inne nazwy: miłośnicy, pomocnicy, ale one nie odpowiadały charakterowi tworzącej się grupy. Wspólnota Współpracowników Ukrzyżowanego zobowiązała się do życia duchowością pasyjną, wyrażającą się w kulcie Męki Pańskiej. Na kolejnych spotkaniach w ramach dawanego świadectwa członkowie grupy podkreślali, że od czasu, kiedy rozważają Mękę Pańską, w ich rodzinach jest nowy duch. Modlitwa i rozmyślanie Męki Pańskiej pomaga im w pokonywaniu trudności w rodzinie. Zadaniem grupy Współpracowników Ukrzyżowanego jest nie tylko modlitwa, ale wzajemna pomoc w rodzinie oraz pomoc tym, którzy cierpią, z powodu choroby, czy samotności. Dlatego też spieszą z pomocą chorym znajdującym się w szpitalach oraz trędowatym.

Idea włączenia osób świeckich w charyzmat pasyjny szybko przeniosła się także na grunt polski. Inspiracją była 60. rocznica śmierci Założycielki oraz przeniesienie jej doczesnych szczątków do płockiej fary w 2006 roku. Comiesięczne spotkania modlitewne organizowane przez s. Ernestę Zielińską i s. Kolbenę Frąckiewicz odbywały się w Domu macierzystym w Płocku do 2013 roku. 18 listopada 2016 roku, w 10. rocznicę przeniesienia doczesnych szczątków Sługi Bożej M. Józefy Hałacińskiej do płockiej fary, osiem osób złożyło duchowe zobowiązania, poprzez które wyraziły chęć bycia czcicielami i krzewicielkami nabożeństwa do Najświętszych Ran Pana Jezusa w grupie modlitewnej Współpracowników Ukrzyżowanego. Był to owoc comiesięcznych czuwań modlitewnych dla osób świeckich kontynuowanych od 2013 roku  przez s. Ancillę Siejkę. Jako znak związania się z charyzmatem pasyjnym nowi członkowie grupy modlitewnej Współpracownicy Ukrzyżowanego otrzymali z rąk ks. prał. Wiesława Gutowskiego poświęcone krzyże. Dla naszej rodziny pasyjnej było to niezwykłe wydarzenie, które mamy nadzieję przymnoży kolejnych czcicieli Męki Pańskiej. Członkowie grupy wraz z sympatykami kontynuują formację duchową poprzez udział w comiesięcznych spotkaniach oraz rekolekcjach wielkopostnych w Domu macierzystym w Płocku. Podejmują także różne działania jak Różaniec w intencji rodzin, czy wyjazd do Bulowic, miejsca urodzin matki Założycielki, aby tam dzielić się świadectwem życia charyzmatem pasyjnym w świecie.

Zachęcamy do włączenia się w życie charyzmatem pasyjnym. Aby zostać członkiem Grupy modlitewnej Współpracownicy Ukrzyżowanego, należy pobrać ze strony internetowej tekst zobowiązania, uzupełnić oraz przesłać na adres: Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek, ul. Husarii 55/57, 02-951 Warszawa.

Tekst zobowiązania członka Grupy modlitewnej Współpracownicy Ukrzyżowanego do pobrania plik pdf