Artykuły

List Przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek do czcicieli Męki Pańskiej

Przed nami kolejny Wielki Post, czas łaski – czas miłosierdzia, przeżywany w promieniach Miłości Miłosiernej. Liturgia Wielkiego Postu zachęca nas do podjęcia duchowej walki, do przyobleczenia się w zbroję Bożą przez modlitwę, post i jałmużnę, do ponownego opowiedzenia się po stronie Boga, do podjęcia z nową gorliwością wymogów życia chrześcijańskiego. Jest to kolejna szansa na drodze dojrzewania do świętości, aby mogła się w nas objawić moc Jego Zmartwychwstania. Otwórzmy więc nasze serce na Boże zaproszenie, pozwólmy kształtować w nas oblicze Chrystusa Umęczonego i Zmartwychwstałego…

Czytaj Dalej...

Godzina Święta

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny” – powiedział Pan Jezus,…

Czytaj Dalej...

Godzinki o Męce Pańskiej

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek to dzieło Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej. Istotą tego dzieła jest pasyjny charakter, który wyraża się kultem Męki Pańskiej, duchem wynagrodzenia i działalnością wychowawczo-charytatywną. W centrum duchowości Zgromadzenia jest Cierpiący, Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus. Założycielka wpatrzona z miłością w Oblicze Zbawiciela, dostrzegała wartość każdego człowieka odkupionego Krwią Chrystusa. Pragnęła aby każda siostra, przez modlitwę, pracę i ofiarne życie uczestniczyła w dziele zbawiania ludzkości. Siostry Pasjonistki kontynuują dzieło swojej Założycielki, starają się …

Czytaj Dalej...

Godzinki o Matce Bożej Bolesnej

Kult Matki Bożej Bolesnej w Zgromadzeniu Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa od samego początku jego istnienia był i jest bardzo żywy. Maryja, jako ta, która bezpośrednio uczestniczyła w dziele odkupienia nazywana jest Pierwszą Pasjonistką. Główną formą tego kultu w okresie Wielkiego Postu są Godzinki o Matce Bożej Bolesnej, śpiewane w każdym domu Sióstr Pasjonistek w sobotnie popołudnia. Sama forma tych śpiewanych rozważań znana jest od średniowiecza. Nabożeństwo obejmuje siedem części będących odpowiednikami godzin kanonicznych odmawianych w czasie Liturgii Godzin i kończy się ofiarowaniem Godzinek. …

Czytaj Dalej...

Nabożeństwo Gorzkich Żali

Gorzkie Żale – to popularne, rdzennie polskie nabożeństwo i zbiór pieśni o Męce Pańskiej śpiewanych podczas Wielkiego Postu. Nazwa Gorzkie Żale pochodzi od pierwszych wyrazów pieśni: „Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie”. Historia powstania Gorzkich Żalów przypada na koniec XVII i pierwszą połowę XVIII wieku i łączy się ściśle z historią Bractwa św. Rocha istniejącego przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie posługę duszpasterską pełnili i pełnią Księża Misjonarze św. Wincentego à Paulo. Bractwo to było najbardziej czynnym ze wszystkich innych stowarzyszeń, zwłaszcza na polu…

Czytaj Dalej...

Konsekracja i oblubieńczość (PC 12, VC 34 i 88)

Obecnie w Kościele katolickim przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego – który rozpoczął się 30 listopada 2014 roku, a zakończy się 2 lutego 2016, w Dzień Osób Konsekrowanych. W bieżącym roku liturgicznym należy zatem szczególnie przypatrzeć się naszemu powołaniu, życiu zakonnemu, naszej relacji z Jezusem Ukrzyżowanym wyrażonej w konsekracji i oblubieńczości, a co się z tym wiąże w codziennej realizacji ślubu czystości. Sobór Watykański II przedstawił konsekrację jako najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego, która jest radykalnym darem z siebie, który człowiek…

Czytaj Dalej...

Nabożeństwo do Najświętszych Ran Pana Jezusa i łaski z nim związane

Znanych jest wiele nabożeństw pasyjnych. W okresie Wielkiego Postu wierni gromadzą się w kościołach w piątki na nabożeństwach Drogi krzyżowej, a w niedziele na Gorzkich Żalach. Dzięki Sekretarce Bożego Miłosierdzia – św. s. Faustynie Kowalskiej znamy również Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w której prosimy Boga o to, aby się nad nami zmiłował. W tym artykule pragnę przybliżyć jeszcze jedno nabożeństwo, Koronkę którą odmawiają każdego dnia Siostry Pasjonistki, czyli Koronkę do Najświętszych Ran Pana Jezusa. Koronkę tę pozostawiła nam francuska mistyczka i stygmatyczka z zakonu Sióstr…

Czytaj Dalej...

Nabożeństwo Drogi krzyżowej

Rokrocznie w okresie Wielkiego Postu wielu wiernych zbiera się na nabożeństwach, w czasie których rozważa się ostanie momenty ziemskiej pielgrzymki Jezusa. Czas Wielkiego Postu szczególnie sprzyja medytacjom nad wartością Męki i śmierci naszego Zbawiciela. Świadomość wielkości ofiary, przez jaką zostaliśmy odkupieni powinna wpłynąć na nasze osobiste nawrócenie oraz pobudzić do wdzięczności za ten wielki dar. Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki) w sposób szczególny zostało powołane i wezwane do rozważania Męki Pańskiej, dlatego nabożeństwo Drogi…

Czytaj Dalej...

Rola kobiety w organizacji Kościoła Pierwotnego

Konstytucja dogmatyczna o Kościele II Soboru Watykańskiego wzywa wszystkich ludzi – mężczyzn i kobiety – do pełnego uczestnictwa w zbawczej misji Kościoła.1 Dekret o apostolstwie świeckich tegoż Soboru mówi o konieczności większego zaangażowania kobiet w różnych dziedzinach działalności apostolskiej Kościoła.2 Po raz pierwszy w dziejach na auli soborowej, obok mężczyzn-audytorów, podczas III sesji brało udział 15 kobiet, a w czasie IV sesji – 23. Powołane zostały na wysokie stanowiska w naczelnych urzędach kościelnych: Radzie Świeckich, Papieskiej Komisji Studiów oraz Rzymskiej Kongregacji…

Czytaj Dalej...

Od przebaczenia do pojednania

Od przebaczenia do pojednania – psychologiczne uwarunkowania pojednania z Bogiem i ludźmi, opracowanie: Stanisław Tokarski
Problem przebaczenia i pojednania dotyczy zarówno głębokich relacji pomiędzy bliskimi sobie osobami, jak również szerokich przestrzeni społecznych, w tym międzynarodowych. Mimo niemal powszechnego przekonania o wartości przebaczenia wiele osób ma w tej dziedzinie poważne trudności. Doświadczana krzywda powoduje bolesne rany zakłócające w szerokim zakresie funkcjonowanie człowieka i niepozwalające mu na jego optymalny rozwój…

Czytaj Dalej...

Krzyż w Porębie Żegoty

Połowa Wielkiego Postu, czas więc zapytać, co zostało z naszych gorących zapewnień o gotowości obrony krzyża w przestrzeni publicznej, kiedy przedstawiciele Polski laickiej chcieli usunąć krzyż z sali sejmowej. Nie wierzę, żeby chrześcijanin mógł zapomnieć tamtą kłótnię i w kolejnym Wielkim Poście, w czasie rekolekcji, Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, nie zadbał o więcej miejsca dla krzyża, najpierw w swoim sercu, potem w przestrzeni publicznej. Wydaje się, że dobrym skutkiem tegorocznych rekolekcji wielkopostnych mogłaby być troska o wszystkie krzyże, które stoją na rozstajach polskich dróg, na placach naszych…

Czytaj Dalej...

Posłannictwo i posługa apostolska Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

W pierwszych Konstytucjach z 1921 roku Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Matka Józefa Hałacińska nakreśliła następujący zakres działalności apostolskiej: „Drugorzędnym celem Zgromadzenia jest Misja, to jest wychowywanie i nauczanie w domach Zgromadzenia sierot i zaniedbanych dzieci oraz pomaganie kapłanom w nauczaniu ubogich dzieci katechizmu, przygotowywanie do spowiedzi i Komunii świętej, zwłaszcza tam, gdzie księży jest mało. O ile można w każdym domu Siostry będą miały ochronę małych dzieci na dzień przychodzących oraz szwalnię dla dziewcząt, aby je ochronić od zgorszenia…

Czytaj Dalej...