Zarząd Zgromadzenia

Zarząd Zgromadzenia

Zarząd Zgromadzenia wybrany podczas XVII Kapituły Generalnej:

PRZEŁOŻONA GENERALNA: M. AGNES JASZCZYKOWSKA
WIKARIA GENERALNA: S. ERNESTA ZIELIŃSKA
II RADNA GENERALNA: S. KRYSTYNA BEZAK
III RADNA I SEKRETARKA GENERALNA: S. REGINA WIEDRO
IV RADNA GENERALNA: S. PAULINA KUŚMIERZAK
EKONOMKA GENERALNA: S. STEFANIA GAJDA