Przedszkole – Mucharz

Na terenie nieruchomości w domu własnym Zgromadzenia, w październiku 1934 r. została otwarta ochronka dla małych dzieci. To dzieło wychowawcze prowadzone było przez Siostry Pasjonistki do wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych, w maju 1945 r. w domu Zgromadzenia zorganizowane zostało przedszkole „Caritas” prowadzone dalej przez Siostry Pasjonistki. W 1963 r. przedszkole zostało upaństwowione, a siostry zwolniono z pracy, zastępując je personelem świeckim.
Po upadku komunizmu, na mocy porozumienia między Rządem PRL-u a Episkopatem, na nowo otworzyła się możliwość zakładania i prowadzenia przedszkoli przez zgromadzenia zakonne. Wobec powyższego nasze Zgromadzenie przystąpiło do odzyskania utraconego mienia, celem prowadzenia własnego przedszkola. Naczelnik Gminy Mucharz decyzją z dnia 7 sierpnia 1989 r. wyraził zgodę na prowadzenie przedszkola przez Siostry Pasjonistki.

 

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Mucharzu prowadzone jest przez Siostry do dnia dzisiejszego. Obecnie do przedszkola uczęszcza 60 dzieci. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego. Istotne dla nas jest, aby zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój intelektualny, fizyczny i społeczno-moralny, wspierać działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, tworzyć warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami w serdecznej i rodzinnej atmosferze, inspirować wychowanków poprzez dobrze wyposażoną placówkę oraz fachową kadrę pedagogiczną do rozwijania zainteresowań i zdolności. Chcemy wychować samodzielnego, twórczego, otwartego na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego ucznia szkoły podstawowej.

W Przedszkolu prowadzonym przez nasze Zgromadzenie zatrudnionych jest sześciu wychowawców i dwóch pracowników obsługi w tym wyśmienita kucharka. Przyjmujemy również okresowo praktykantów i osoby pragnące u nas odbyć staż. Podstawowy wymóg stawiany naszej kadrze pedagogicznej, to wysokie kwalifikacje i umiejętność ich wykorzystania w codziennej pracy. Drugim głównym zadaniem naszych nauczycieli jest stworzenie i utrzymanie ciepłej i przyjaznej atmosfery, zwiększającej efekty edukacyjne. Dbamy, aby w naszym przedszkolu panowała rodzinna, miła atmosfera co ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka.

Kontakt:
Przedszkole Sióstr Pasjonistek w Mucharzu34-106 Mucharz 95
tel. (033) 876 14 25, kom. 506155346
Dyrektor s. Stefania Maria Gajda
www.przedszkolepasja.pl