Misje

MISJE NA ZIEMI KAMERUŃSKIEJ…

Odpowiadając na potrzeby Kościoła Siostry Pasjonistki przeszło ćwierć wieku temu podjęły niełatwą posługę misyjną w Kamerunie. Jest to kraj niezwykle egzotyczny nie tylko pod względem klimatu, fauny i flory, ale także każdego aspektu życia jego mieszkańców. Bez zrozumienia tutejszych warunków życia trudno pojąć jak bardzo potrzebna jest praca misyjna i dlaczego należy ją wspierać. Kameruńczycy to wyznawcy kilku religii. 52% ludności kameruńskiej stanowią chrześcijanie (35% katolicy – pierwszy kościół został zbudowany w 1906 r., 16 % protestanci i inne), 22% muzułmanie i animiści 26%. Klimat na ziemi kameruńskiej jest zróżnicowany w zależności od ukształtowania terenu, od typowo równikowego z dużą wilgotnością powietrza na wybrzeżu do suchego i gorącego na północy.
Pierwszymi Pasjonistkami, które wyjechały do pracy misyjnej w Kamerunie były: s. Teodora Grudzińska, s. Tomasza Sadowska, s. Kolbena Frąckiewicz, s. Zofia Tomaszewska.

 

 

Obecnie posługę w Kamerunie pełnią:
s. Teodora Grudzińska
s. Tomasza Sadowska
s. Kolbena Frąckiewicz
s. Paulina Kuśmierzak
s. Alberta Stręciwilk
s. Norberta Banaszek
s. Ismaela Kuchna
s. Anuarite Kamgaing
s. Nicol Messah
s. Eustella Silakwe
s. Rita Machambue
s. Fides Ngang

Siostry juniorystki: s. Bakhita Mambo, s. Nina Momo
Siostry nowicjuszki: s. Cypriana Alekeasong, s. Priscilla Nkematah , s. Thecla Tata Nkfusai.

Siostry Pasjonistki swą działalność duszpastersko – wychowawczą i pielęgniarską rozpoczęły na ziemi kameruńskiej w październiku 1986 roku. Opieką objęły przede wszystkim dzieci, młodzież i ludzi chorych. Dzięki ofiarodawcom z Polski prowadzona jest adopcja dzieci, która umożliwia im zdobycie wykształcenia. Siostry prowadzą żłobek, przedszkole oraz posługują w szkołach. Przy parafiach prowadzą liczne grupy dziecięce i młodzieżowe, przygotowują miejscową ludność do przyjęcia sakramentów oraz do czynnego uczestnictwa w liturgii. Oprócz grup dziecięcych i młodzieżowych w Kamerunie powstała grupa „Współpracowników Ukrzyżowanego” skupiająca całe rodziny. Podczas sympozjum, które odbyło się w Wielkim Poście w lutym 1997 r., s. Kolbena Frąckiewicz zaproponowała jego uczestnikom włączenie się do wspólnoty „Współpracowników Ukrzyżowanego”. Członkowie tej Wspólnoty zobowiązali się do życia duchowością pasyjną, wyrażającą się w kulcie Męki Pańskiej. Działalność pielęgniarska Sióstr przejawia się w prowadzeniu dyspanserów, organizowaniu punktów szczepień i podnoszenia świadomości z zakresu higieny. Po ponad dwudziestu pięciu latach pracy na ziemi kameruńskiej Siostry naszego Zgromadzenia posługują na sześciu placówkach.

English version PDF

Zapraszamy na stronę Sióstr Pasjonistek w Kamerunie: http://soeurs-passionistes-cameroon.manifo.com