Modlitwa o Beatyfikację Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, któryś przez Krzyż i Zmartwychwstanie swoje odkupił człowieka, pokornie Cię prosimy o łaskę zaliczenia do grona błogosławionych Matki Józefy Hałacińskiej, wiernej czcicielki Twojej Męki, byśmy za jej przykładem gorliwie troszczyli się o zbawienie wszystkich ludzi, Krwią Twoją odkupionych.
Racz nam również udzielić, za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Matki Józefy, upragnionej łaski…, o co Cię z ufnością błagamy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dn. 28.01.1993 r. Nr 131/K/93 O łaskach otrzymanych za przyczyną Służebnicy Bożej M. Józefy Hałacińskiej prosimy powiadomić:

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek
tel. (022) 858-87-61
pasjo@pasjo.opoka.org.pl
http://www.siostrypasjonistki.pl

Koronka do Ran Pana Jezusa z obietnicami Pobierz plik

Sługa Boża Matka Józefa Hałacińska – modlitwa Pobierz plik