Dzieło powołań

PRZYJĘCIE DO ZGROMADZENIA

Zasady /Konstytucje Zgromadzenia, art.148-151/

Do Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek może być przyjęta każda katoliczka wolna od przeszkód kanonicznych, kierująca się dobrą intencją, zdolna do wypełnienia podjętych zobowiązań.

Osoba pragnąca wstąpić do Zgromadzenia powinna mieć:
– wolność wyboru i prawą intencję,
– zdatność umysłową i fizyczną do ponoszenia trudów życia zakonnego,
– prawy charakter i odpowiedni stopień dojrzałości, by mogła przystosować się do życia we wspólnocie.

Granica wieku, w którym może być przyjęta kandydatka wynosi 15-30 lat. Do przyjęcia starszej potrzebna jest zgoda Rady generalnej.

Dokumenty /Statuty Zgromadzenia, art. 129/

Zgłaszająca się kandydatka powinna przedstawić następujące dokumenty:
– Świadectwa:
chrztu, bierzmowania, moralności od Księdza Proboszcza, lekarskie, szkolne.
– Akt urodzenia;
– Podanie o przyjęcie do Zgromadzenia;
– Życiorys własnoręcznie napisany;
– Zdjęcie (wymiar 4,5x 3,5)
– Jeżeli kandydatka była w innym zgromadzeniu, potrzebne jest świadectwo informujące od wyższych przełożonych tegoż zgromadzenia;
– Pozwolenie od rodziców, jeśli jest niepełnoletnia;