Wielkopostny Wieczór Uwielbienia

Wielkopostny Wieczór Uwielbienia, który miał miejsce w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach Wielkich w V Niedzielę Wielkiego Postu, wprowadził zebranych głębiej w drugą część Wielkiego Postu, który jest szczególnym czasem kontemplacji Męki Pańskiej. Tematem przewodnim Wieczoru był Krzyż Chrystusa, na którym oddając życie za nas, Zbawiciel otworzył nam bramy do nieba – „Przez Krzyż do Chwały, od Pasji do Paschy”. W rozważaniach, z pomocą w zrozumieniu tajemnicy krzyża jako drogi do zwycięstwa, przyszła nam Sługa Boża Matka Józefa Hałacińska, która całym swoim sercem przylgnęła do Chrystusa Ukrzyżowanego. Jedną z części wydarzenia była osobista adoracja krzyża. wyrażona w przybijaniu do krzyża tego, co jeszcze nie pozwala nam w pełni skorzystać z łask wysłużonych dla nas na krzyżu. W czasie modlitewnego spotkania towarzyszyły nam teksty rozważań o krzyżu i śpiew pieśni pasyjnych.

s. Rozalia Surmacz