Nowy Zarząd

W dniach 26 czerwca-01 lipca 2022 roku w Sulejówku odbywała się XVII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Sióstr Pasjonistek). Obrady zostały poprzedzone dniem skupienia, które 25 czerwca poprowadził dla delegatek zebranych w Sulejówku O. prof. Zdzisław Kijas OFM Conv. Po zakończeniu części sprawozdawczej z ostatnich sześciu lat dokonano wyboru Zarządu Zgromadzenia oraz Ekonomki Generalnej. Przełożoną Generalną na II kadencję została M. Agnes Jaszczykowska, Wikarią Generalną – S. Ernesta Zielińska, II Radną Generalną S. Krystyna Bezak, III Radną Generalną i Sekretarką Generalną S. Regina Wiedro, IV Radną Generalną S. Paulina Kuśmierzak, Ekonomką Generalną S. Stefania Gajda. W tak doniosłym dla Zgromadzenia wydarzeniu po raz pierwszy uczestniczyły Siostry pochodzące z Kamerunu. Celem Kapituły było także podjęcie ważnych decyzji dla Zgromadzenia.