Na szlakach Ukrzyżowanego na ziemi kameruńskiej

Z historii sanktuarium Matki Odkupiciela w Jangma – Archidiecezja Bamenda, Kamerun.
Miejsce Jangma, oddalone o 10 km od Mbei, usytuowane jest na odległej o 3 km od głównej drogi górze Yaounde-Bamenda. Zostało ono przeznaczone i zagospodarowane przez właściciela tego terenu na miejsce modlitwy. Z czasem, w porozumieniu z diecezją Bamenda wybudowano tu stacje Drogi Krzyżowej, a w późniejszym czasie kościół. Wszystkie parafie Archidiecezji Bamenda zbierają się w Jangma, w piątek poprzedzający Wielki Tydzień. Ostatni odcinek, który wiedzie ku górze, pielgrzymi pokonują pieszo. Podczas wędrówki każda grupa modli się na różańcu, śpiewa, a gdy wszyscy dotrą na wzgórze, uczestniczą we wspólnej Drodze Krzyżowej, można także skorzystać z sakramentu pokuty (są obecni prawie wszyscy kapłani i biskupi Archidiecezji Bamenda). Na koniec pątnicy uczestniczą we Mszy św. Tak odbywa się przygotowanie duchowe do przeżywania Świąt Zmartwychwstania. Tematem corocznej pielgrzymki jest przesłanie Ojca Świętego na Wielki Post. Tak jest już od kilkunastu lat.

Z życia naszej wspólnoty w parafii Santa, w stacji misyjnej Mbei.
W ubiegłym roku siostry Kamerunki: s. Bakhita Mambo i s. Nina Momo udały się wraz z całą diecezją, by tam się modlić. Ja, s. Tomasza Sadowska, zwątpiłam w swoje siły. Była to pora deszczowa, pieszo wspinać się 3 km na górę, a potem zejść z niej, to dla mnie wyczyn nie do pokonania.
W dniu św. Szczepana męczennika, 26 grudnia 2014 r. zachęcona przez s. Ninę odważyłam się podjąć trud pielgrzymki. Wraz z 5 dziewczętami, zainteresowanymi życiem zakonnym, po Mszy świętej pojechałyśmy 10 km samochodem, aby dalej udać się pieszo do wspomnianego sanktuarium. O godz. 9.30 już w słońcu, rozpoczęłyśmy piesze pielgrzymowanie najpierw wśród domów, pozdrawiających nas tamtejszych mieszkańców. Ja, najstarsza, biała siostra, wspierając się na kijkach „nordic walking” wspaniale dawałam sobie radę. Po minięciu wioski zaczęłyśmy modlitwę różańcową, podając intencje do każdej tajemnicy. Modlitwa towarzyszyła nam, aż do wejścia, przed godz.11.00 na górę. Dotarłszy do 1-szej stacji Drogi Krzyżowej, odpoczywając na skałach, s. Nina wprowadziła dziewczęta w atmosferę dnia, mówiąc, że noc betlejemska i cale Misterium Wcielenia jest naznaczone cierpieniem: szukanie miejsca dla brzemiennej Matki Maryi, chłodna stajenka ogrzewana tylko przez oddechy zwierząt, żłób za kolebkę, rzeź niewiniątek i ucieczka do Egiptu na wygnanie. Dlatego w dzień św. Szczepana, pierwszego Męczennika, możemy szlakami Ukrzyżowanego, tu w Jangma, łączyć wszystkie te aspekty misterium Wcielenia i Odkupienia. Dziewczęta ze skupieniem modlitewnym wsłuchiwały się w tę katechezę młodej siostry, kameruńskiej Pasjonistki. O godz.11.00 rozpoczęłyśmy wędrówkę z Ukrzyżowanym i Jego Matką, Współodkupicielką.
Przechodząc od stacji do stacji, rozważałyśmy na klęczkach konkretne wydarzenie z drogi Jezusa na Kalwarię, a wędrując między stacjami śpiewałyśmy. Po drodze spotkałyśmy siedzącego, zatopionego w modlitwie młodego człowieka, potem przy 12-stej stacji starszą panią czytającą Biblię, a przed kościołem grupę ludzi, którzy tutaj spędzili Święta Bożego Narodzenia, jak w Betlejem, na modlitwie…czuwaniu… i w skrajnej prostocie. Rozmodlony, otoczony grupą ludzi człowiek był w kościele. Zrozumiałam, że coś przeżywa. Gdy ludzie się oddalili, podeszłam, przywitałam go i zapytałam, czy przyjmie mój różaniec, z radością wziął, ucałował i podziękował. Rozmawialiśmy chwilę po francusku. Modlę się za niego.
Teren sanktuarium, czysto utrzymany, harmonizujący z dziewiczą naturą, skałami, drzewami sawannowymi, zachęca do kontemplacji. Tu posiliłyśmy się kawałkiem chleba z wodą, który dziewczęta niosły w plecakach. Trochę zmęczone, ale radosne pytałyśmy jedna drugą: czy wrócimy tu jeszcze? Odpowiedź była TAK. Ja uważam, że nasza wspólnota często od tej pory będzie przeżywała miesięczny dzień skupienia, właśnie tutaj, z dala od kurzu i wrzawy przydrożnej w Mbei.
Panie, przymnóż nam silnej woli, ducha ofiary i miłości
do Ciebie i ludzi, byśmy w Roku Życia Konsekrowanego były żywym przykładem
Twojej obecności w Kościele.
s. Tomasza Bogumiła Sadowska CSP
Santa-Mbei, 29.12.2014 r.