Kazanie pasyjne na I cz. Gorzkich Żali

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki), które nieprzerwalnie od ponad stu lat rozważa Mękę Pańską, pragnie podzielić się swą duchowością ze wszystkimi wiernymi. Zachęcamy do korzystania z kazań pasyjnych, inspirowanych tekstami pozostawionymi nam przez Sł. Bożą M. Józefę Hałacińska, Założycielkę Zgromadzenia. Teksty na nowo odkryte i wzbogacone refleksjami ks. Piotra Marca, zostały wydane drukiem w książce „Z Tobą Jezu cierpiący” w 2019 roku.

KAZANIE PASYJNE NA I CZ. GORZKICH ŻALI