Jubileusze życia zakonnego w Roku Jubileuszowym

Rok 2018 jest dla Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek wyjątkowy. 13 lipca Wspólnota Pasyjna obchodziła 100-lecie swego istnienia. W to wielkie dziękczynienie wpisują się także jubileusze życia zakonnego Sióstr, które od 70, 60, 50, czy 25 lat tworzą historię Zgromadzenia. 9 sierpnia Siostry Jubilatki zostały zaproszone przez młodzież zakonną na akademię jubileuszową. Ponieważ Zgromadzenie powstało na ziemiach polskich, w roku, w którym po 123 latach niewoli, Polska wróciła na mapy świata, nie mogło zabraknąć akcentów patriotycznych. Siostry Nowicjuszki i Siostra Juniorystka opowiedziały historię Sióstr Pasjonistek łącząc ją ze stuletnią historię Narodu polskiego.
10 sierpna Siostry Jubilatki dziękowały Bogu za swe powołanie podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwek Ks. Bp. Romana Marcinkowskiego, o godzinie 10.30 w kaplicy Domu Macierzystego w Płocku. W homilii Ksiądz Biskup przypomniał pokrótce historię Zgromadzenia, a następnie postawił pytanie: co to znaczy pójść za Jezusem? – Pójść za Jezusem to znaczy, że jestem do Jego dyspozycji i wsłuchuję się w Jego słowo oraz wolę. To znaczy, że wybieram Go dobrowolnie i z miłości, że zgadzam się, aby przyjąć tę Miłość odrzuconą i wzgardzoną przez świat. Pójście za Jezusem to dźwiganie krzyża codziennych obowiązków i uczenie się siebie nawzajem, to również ciągłe wracanie do tego, co kiedyś, na początku, powiedziało się Oblubieńcowi. To dawanie świadectwa, że Bóg się nie zestarzał i że Ewangelia jest wciąż świeża. Pójście za Jezusem dla pasjonistki to zatrzymywanie się przy cierpieniu drugiego człowieka, to bycie wiernym do końca i bycie gotowym do poświęceń i ofiary – powiedział Kaznodzieja.
Jubileusz 70 lat życia zakonnego obchodzi S. Leontyna Danel. 60 lat życia zakonnego świętują w tym roku Siostry: Konstantyna Ołtarzewska, Lilioza Stychno, Aldona Malinowska, Kalasancja Chodkowska, Febronia Tur i Goretti Mastalska. Jubileusz 50 lat życia zakonnego przeżywają Siostry: Benwenuta Mianowska, Krystyna Bezak, Ładysława Młynarska i Jana Karaśkiewicz. Srebrne Jubilatki to Siostry: Faustyna Czajkowska, Elżbieta Banaszewska i Agnieszka Łukaszewska.

Wszystkim Jubilatkom życzymy, aby nadal wiernie trwały pod krzyżem swego Oblubieńca.