Finał konkursu na etapie diecezjalnym w Płocku

30 maja 2019 r. w bardzo uroczystej i bogatej formie został zakończony w Płocku etap diecezjalny Ogólnopolskiego konkursu „Męka pańska w oczach dzieci i młodzieży”, zorganizowanego z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. O godzinie 15:00 uczestnicy uroczystości zebrali się w kościele farnym w Płocku, w którym spoczywają doczesne szczątki Sł. Bożej M. Józefy Hałacińskiej – Założycielki Pasjonistek. Po krótkim powitaniu i podsumowaniu konkursu przez s. Dominikę, koordynatorkę prac konkursowych na terenie diecezji, s. Monika przybliżyła sylwetkę Założycielki Zgromadzenia. Tym, co miało wyróżniać zgromadzenie założone przez Hałacińską od innych zakonów, które także szerzyły kult Męki Pańskiej, miało być wynagradzanie Panu Jezusowi za grzechy świata. – podkreśliła s. Monika. Dzieci także mogą wynagradzać Panu Jezusowi przez rzetelne odrabianie lekcji, choć czasem się nie chce, słuchanie rodziców bez komentarzy, zrobienie dobrego uczynku dla kolegi, zwłaszcza takiego, którego mniej lubię – kontynuowała siostra. Po krótkim wystąpieniu s. Monika poprowadziła modlitwę Koronką do Najświętszych Ran Pana Jezusa. Wszyscy zebrani w parafii św. Bartłomieja pomodlili się także modlitwą za wstawiennictwem Sł. Bożej M. Józefy Hałacińskiej. W dalszej części spotkania usłyszeliśmy pieśni pasyjne w wykonaniu zespołu złożonego z katechetek i nauczycielek z Płocka-Radziwia. Po krótkim programie artystycznym S. Wikaria Ernesta opowiedziała o związkach Matki Założycielki z Płockiem i kościołem farnym. Matka Generalna Agnes podziękowała wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie konkursu oraz jego diecezjalnego finału. Zwróciła się także do uczestników, życząc im, aby ten konkurs przyczynił się do rozbudzenia w nich jeszcze większej miłości do Chrystusa Ukrzyżowanego.
Po wyjściu z kościoła na wszystkich czekała niespodzianka – gra terenowa, przybliżająca postać Matki Założycielki. Uczestnicy przemierzając płocką starówkę wykonywali kolejne polecenia. Przy katedrze mogli się posilić, dzięki życzliwości Ks. kan. Stefanowi Cegłowskiemu, proboszczowi parafii katedralnej. Ksiądz kanonik w bardzo przystępny sposób przedstawił krótką historię katedry oraz oprowadził uczestników gry terenowej po jej wnętrzu. Ostatni punk zorganizowano w Domu Macierzystym Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. Po modlitwie w klasztornej kaplicy oraz adoracji relikwii Krzyża Świętego, Matka Generalna Agnes wręczyła zwycięzcom konkursu dyplomy i nagrody. Podziękowała także katechetom i rodzicom. Siostra Przełożona Anna wraz ze wspólnotą Domu Macierzystego zaprosiła gości na poczęstunek.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom etapu diecezjalnego i zapraszamy na Galę Finałową etapu ogólnopolskiego, która odbędzie się 8 czerwca w Łodzi.