Dzieci z Wilanowa pomagają Matce Bożej

14 października 2018 r., w XXVIII Niedzielę zwykłą, 85 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, podczas Mszy świętej dla dzieci sprawowanej o godz. 11.30 w parafii św. Anny w Wilanowie, zostało uroczyście przyjętych do Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci – PKRD. Do Armii Maryi zapisało się 145 dzieci i młodzieży z klas od III do VIII, nie wszyscy jednak mogli przybyć na ślubowanie. Członkowie PKRD pragną codziennie odmawiać modlitwę różańcową za nawrócenie grzeszników, odpowiadając na prośbę Maryi: „Pomóżcie mi ocalić świat, módlcie się na różańcu za nawrócenie grzeszników.” (Fatima 1917 r., Naju – Korea Południowa 1994 r.). Wszyscy Kandydaci, ubrani na galowo zajęli zarezerwowane w kościele miejsca i po kazaniu ks. Michała oraz wyznaniu wiary, w postawie stojącej, w obecności całej wspólnoty parafialnej złożyli ślubowanie, powtarzając za Księdzem Celebransem słowa, w których oddali Matce Bożej – Królowej Różańca Świętego siebie i swoje Rodziny oraz wyznali pragnienie codziennej modlitwy różańcowej za grzeszników.
W czasie procesji z darami dzieci niosły wielki różaniec, wykonany ręcznie z gwiazd z papieru, który oznaczał oddanie Panu Bogu i Najświętszej Maryi swoich Rodzin poprzez codzienną modlitwę różańcową, oraz globus, symbolizujący wszystkich ludzi świata, których otaczają swoją modlitwą. Po błogosławieństwie wszyscy członkowie otrzymali na pamiątkę tego wydarzenia różańce własnoręcznie zrobione przez siostry Pasjonistki: s. Melanię, s. Ludmiłę i Ewelinę- postulantkę. Dzieci i młodzież do tego wzniosłego wydarzenia przygotowała s. Rafaela Wieliczko, katechetka.