Diecezjalny Przegląd Piosenki i Pieśni Pasyjnej

Wydział Katechetyczny Diecezji Płockiej, Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku zapraszają do udziału w Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki i Pieśni Pasyjnej „Matko Józefo, zaprowadź mnie do stóp krzyża”. Przegląd wpisuje się w obchody 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Sióstr Pasjonistek), które przed wiekiem, swoją działalność rozpoczęły w Płocku. Dziękujemy współorganizatorom – Wydziałowi Katechetycznemu KDP oraz Państwowej Szkole Muzycznej za zaangażowanie w szerzenie kultu Męki Pańskiej. Gorąco zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w przeglądzie, a dyrektorów placówek oświatowych, wychowawców i katechetów prosimy o udostępnienie regulaminu konkursu oraz okazanie niezbędnej pomocy podopiecznym. Mamy nadzieję, że udział w konkursie przyczyni się do odkrycia nowych talentów oraz przyniesie owoce duchowe. Zgłoszenia należy nadsyłać do 12 marca 2021 roku na adres mailowy: przegladpiosenkipasyjnej.plock@gmail.com.

REGULAMIN DIECEZJALNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI I PIEŚNI PASYJNEJ

KARTA ZGŁOSZENIOWA