Czuwanie nocne przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Pani

W nocy z 10 na 11 października 2014 roku Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek zorganizowało modlitewne czuwanie przed cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze. Główną intencją czuwania było dziękczynienie za 95 lat istnienia Zgromadzenia oraz prośba za rodziny chrześcijańskie, by były silne Bogiem. W czuwaniu udział wzięło 83 Siostry prawie ze wszystkich domów Zgromadzenia w Polsce. Przybyły także Siostry z Peterborough (Kanada) – S. P. Gaudencja Zwierzchowska, z Ofteringen (Niemcy) – S. P. Dorota Lewandowska i z Bertoua Enia (Kamerun) – S. P. Kolbena Frąckiewicz. Wraz z Siostrami czuwali ludzie świeccy -Współpracownicy Ukrzyżowanego.
Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21:00 Apelem jasnogórskim. Program czuwania został przygotowany przez Siostry z różnych domów pod kierunkiem Siostry Wikarii Agnes Jaszczykowskiej. Śpiewom przewodniczyła Siostra Radna Ismena Żak. W czasie modlitewnego spotkania z Matką Bożą Siostry wykonały Akatyst. Po Apelu część radosną Różańca poprowadziły Siostry z Mucharza, a Drogę Krzyżową Siostry z Domu generalnego.
O godz. 24:00 przed cudownym obrazem Matki Bożej Mszę świętą w naszej intencji koncelebrowało dwóch kapłanów: o. Ryszard Bortkiewicz, paulin oraz ks. Wojciech Czajkowski, wikariusz parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku. O. Ryszard powitał Matkę generalną i zgromadzone Siostry i wyraził zadowolenie, że może razem z Siostrami Pasjonistami modlić się w jasnogórskim sanktuarium. W homilii nawiązując do tekstu Ewangelii (J 2, 1-11) „Zróbcie co wam mówi Syn…” podkreślił rolę Matki Najświętszej w naszym życiu, które można porównać do wesela, zaślubin z Jezusem. Jej słowa „Zróbcie wszystko co wam powie…, powinny nas skłonić to tego, aby nie realizacja własnego planu życiowego, ale odczytanie Bożego planu było najważniejsze w życiu zakonnym. Na weselu w Kanie była radość, kontynuował kaznodzieja, i takiej radości, entuzjazmu potrzeba nam w głoszeniu Dobrej Nowiny, która jest radosną Nowiną. Matka wskazuje na Syna, którego trzyma mocno na swoim ramieniu. Ona jest drogą, bo ukazuje drogę wszystkim swoim dzieciom – podkreślił – ONA jest Matką, na którą można zawsze liczyć.
Po Mszy świętej Matka generalna Anita Popielewska zawierzyła całe Zgromadzenie oraz każdą z Sióstr Matce Bożej. Siostry z Domu generalnego w rozważaniach zatytułowanych Zamyślenia maryjne wskazały na cnoty Maryi, które szczególnie w życiu zakonnym powinny być naśladowane. Część bolesną Różańca poprowadziły Siostry z Pułtuska. Były też chwile ciszy na skupienie, zadumę i osobistą modlitwę. Nasze nocne czuwanie zakończyło się Jutrznią.