Apostołka Miłości Ukrzyżowanej

O św. Faustynie Kowalskiej wiemy, że była apostołką Bożego Miłosierdzia, nie będzie to przesadą, jeśli nazwę Sł. Bożą Matkę Józefę Hałacińską – Apostołką Miłości Ukrzyżowanej – powiedziała w czasie promocji książki Pisma wybrane Sługi Bożej Matki Joanny Józefy Hałacińskiej s. Ernesta Zielińska, Wikaria generalna Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. 18 listopada 2006 roku do płockiej fary zostały przeniesione doczesne szczątki Sługi Bożej M. Hałacińskiej. Od tamtego czasu każdego 18 dnia miesiąca o godz. 18.00 jest sprawowana Eucharystia w intencji rychłej beatyfikacji Założycielki Pasjonistek. Wierni gromadzą się piętnaście minut wcześniej, by polecać Bogu intencje za jej wstawiennictwem i modlić się Koronką do Najświętszych Ran Pana Jezusa. 18 listopada 2018 r. w 12. rocznicę wprowadzenia doczesnych szczątków do kościoła farnego, zaprezentowano wydane drukiem teksty rozważań Męki Pańskiej, które zgodnie ze świadectwem sióstr napisała Matka Józefa. Podczas wszystkich Mszy świętych, Siostry przybliżały wiernym tematykę pism oraz zachęcały do rozważania tego duchowego testamentu swej Założycielki. O godzinie 18.00 podczas Mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prof. dr. hab. Ireneusza Mroczkowskiego jak każdego miesiąca modlono się o beatyfikację Sługi Bożej M. Józefy oraz o błogosławieństwo dla Zgromadzenia, które przeżywa jubileusz 100-lecia istnienia. Ksiądz profesor wygłosił także homilię. Które słowo tej Ewangelii nie przemija w twoim życiu? – nawiązując do przeczytanej perykopy, pytał kaznodzieja. Dzisiaj jest czas, aby odnowić w sobie to słowo – kontynuował ks. Mroczkowski. Zgromadzenie całe ma słowo Pana skierowane do Założycielki Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej, której doczesne szczątki znajdują się w tym kościele. Usłyszała ona Boże Słowo, które w trudnych czasach sprawiło, że dzisiaj są tu Siostry Pasjonistki, że wypełniają swoją misję.

Po Mszy świętej m. Agnes Jaszczykowska, Przełożona generalna Sióstr Pasjonistek podziękowała za wspólną modlitwę ks. prof. Ireneuszowi Mroczkowskiemu, ks. prał. Wiesławowi Gutowskiemu, proboszczowi parafii św. Bartłomieja, ks. Andrzejowi Pieńdykowi, prorektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, ks. prof. Grzegorzowi Zakrzewskiemu, ks. kan. Ryszardowi Dybińskiemu oraz wszystkim zgromadzonym. S. Ernesta Zielińska, Wikaria generalna Zgromadzenia, przybliżyła duchową sylwetkę Sł. Bożej M. Józefy Hałacińskiej. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski wygłosił prelekcję zatytułowaną Pasyjna droga do niepodległości Sł. Bożej M. Józefy Hałacińskiej, Założycielki Sióstr Pasjonistek.

W wystąpieniu ksiądz profesor postawił pytanie o sens cierpienia. Dlaczego miłosierny Bóg pozwala na cierpienie niewinnych? Prelegent zwrócił uwagę, że dla ateistów mogą być tylko dwie postawy, jako odpowiedź na to pytanie: rozpacz albo pycha. Naszą odpowiedzią jest krzyż Jezusa Chrystusa. Zastanawia dlaczego siostra Hałacińska przez całe życie dążyła do założenia Zgromadzenia Sióstr, które w życiu, modlitwie i refleksji będą walczyły z tą ateistyczną pokusą. Wy w swoim życiu i cierpieniu pokazujecie najlepszy argument przeciwko ateistycznemu rozumieniu cierpienia – zwrócił się do Pasjonistek. Wy pokazujecie praktycznie, że ten nasz Bóg nie jest niemocny i niemiłosierny, bo ofiarował się na krzyżu dla naszego zbawienia. Umiłowanie tej Miłości Ukrzyżowanej to wielka sztuka. Wiele Sióstr Pasjonistek nie tylko modli się, ale także cierpi. Samo cierpienie nie jest zasługujące samo w sobie – kontynuował kapłan – ale to w jaki sposób my je przyjmujemy i ofiarujemy.
Nawiązując do tematu wystąpienia, ksiądz profesor postawił pytanie: w jaki sposób Siostry budowały tę Polskę? W modlitewniku sióstr znalazłem modlitwę za Polskę – odpowiedział kapłan i dalej kontynuował – wasza modlitwa złączona jest poprzez miłość Miłości Ukrzyżowanej z pokutą i nawróceniem. Wasza modlitwa i cierpienie tworzy solidarność dobra. Wasza modlitwa i posługa sprowadza na świat bliskość i czułość Boga. To jest wasz związek z Niepodległą.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.