Rozważania

Droga krzyżowa – Z Matką Józefą

Każdego z nas nurtują pytania dotyczące naszego życia, a zwłaszcza sensu cierpienia i umierania. Bóg nie pozostaje obojętny na nasze niepokoje i lęki. Nie udziela nam jednak teoretycznych odpowiedzi, bo te nie mogłyby uciszyć wątpliwości ludzkiego serca. On obdarza nas swoim Synem, który „do końca nas umiłował”.

Czytaj Dalej...

Droga krzyżowa – Ze Sługą Bożą M. Józefą

„Ten kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne” (J 12, 25).
Panie Jezu, Cierpiący i Ukrzyżowany, nasze Pasyjne Zgromadzenie od ponad 100 lat naśladuje Ciebie i łączy się z Tobą w każdym dniu, rozważając Twoją Mękę na Krzyżowej Drodze, którą kroczysz przez wieki.

Czytaj Dalej...

Droga krzyżowa Cud tajemnicy Krzyża

Pierwsi rodzice – Adam i Ewa. Pierwsze „foremki” zniekształcone przez: Pierwszy grzech i pierwsze złamanie przykazań. Pierwsze zło i wygnanie z Raju, a także stanu łaski uświęcającej. Szatan – ten, który zwodzi także i nas. Sami jesteśmy słabi, gdy oddalamy się od Boga. Ojcze przepraszam za to, że zapominam Cię poprosić o to byś był zawsze i w każdej chwili ze mną i za to, że nie zawsze jestem z Tobą w odpowiedniej relacji i po raz kolejny skazuje Jezusa na śmierć poprzez oddalenie się od Ciebie poprzez grzech….

Czytaj Dalej...

Droga krzyżowa – W obliczu śmierci

Jezus urodzony w Betlejem, Jezus z Nazaretu, Jezus Syn Boga, Jezus Chrystus – Król, Zbawiciel dusz ludzkich i odkupiciel. Jedyny wybrany, by żyć i umrzeć za innych. Jako jedyny wybrany spośród grzesznych, by żyć bez grzechu i przyjąć wszystkie winy i grzechy ludzi na swoje barki. Ten, który ma oddać za nas życie zostaje sprzedany jak rzecz nic nie warta za trzydzieści srebrników przez Judasza, jednego z dwunastu apostołów. Czy naprawdę Jego życie było warte tylko te marne trzydzieści srebrników…

Czytaj Dalej...

Adoracja przy Grobie Pańskim, Wilanów 2015

Obecnie w Kościele katolickim przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego, a nasze Zgromadzenie jest ściśle powiązane z wydarzeniami Wielkiego Piątku: z Męką i śmiercią Jezusa. Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa zostało założone na wyraźne żądanie Jezusa, jakie skierował do naszej Matki Założycielki Józefy Hałacińskiej, której proces beatyfikacyjny jest kontynuowany w Rzymie: „Chcę, abyś założyła Zgromadzenie Męki Pańskiej, ażeby w tym Zgromadzeniu stale była rozmyślana Męka Pańska,…

Czytaj Dalej...

Różaniec – część bolesna (rozważania dla dzieci)

Panie Jezu , jestem z Tobą w Ogrodzie Oliwnym. Wszędzie jest ciemno i jakoś groźnie, nawet księżyc mało przyjaźnie spogląda na ziemię. Modlisz się, ale ta modlitwa jest inna. Lękasz się czegoś. Co się dzieje? Apostołowie też są przygnębieni, że aż zasnęli. Zaraz, słyszę jakieś kroki … A to Judasz, ale dlaczego on idzie z żołnierzami? Wita się z Tobą, tym samym Cię wydając, a żołnierze napadają na Ciebie. Piotr próbuje Cię bronić. Nie pozwalasz, chcesz wypełnić swój plan do końca……

Czytaj Dalej...

Rozważania św. Piotra z Alkantary

Dziś rozważ nędze życia ludzkiego. One cię nauczą, jak marna jest chwała tego świata i jak godna pogardy, jeśli opiera się na tak wątłym życiu. Chociaż występki i cierpienia doczesne są niezliczone, to wystarczy, jeżeli w sposób szczególny rozważysz siedem poniższych okoliczności…

Czytaj Dalej...

Adoracja przy Grobie Pańskim, Wilanów 2014

Jezus postawiony przed Piłatem powiedział: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.” (J 18, 37b) W innym zaś miejscu Ewangelii czytamy: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,…

Czytaj Dalej...

Adoracja przy Grobie Pańskim, Wilanów 2013

„Kiedy wędrujemy bez krzyża, kiedy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, to nie jesteśmy uczniami Pana. Jesteśmy ludźmi tego świata, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie jesteśmy uczniami Pana. Chciałbym, abyśmy wszyscy po tych dniach łaski mieli odwagę, właśnie odwagę wędrowania w obecności Pana, z krzyżem Pana, budowania Kościoła na…

Czytaj Dalej...

Adoracja przy Grobie Pańskim, Wilanów 2012

Jezu, Boski nasz Oblubieńcze, przybity do Krzyża, pozwól nam adorować Ciebie Umęczonego: 1. Przez boleść przebitych rąk Swoich chciałeś Jezu zadośćuczynić Ojcu Niebieskiemu za grzechy popełnione zmysłem dotyku Wielbię Cię i pozdrawiam Najświętsze Twoje dłonie, którymi w całym swoim życiu ziemskim rozsiewałeś wiele łask. Któryś za nas cierpiał rany…

Czytaj Dalej...

Rekolekcje dla czcicieli Najświętszego Serca Jezusa

I. O celu człowieka “Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana” (Prz 8, 38-39) Podaj mi rękę, moje dziecko – mówi Maryja – a zaprowadzę cię prostą drogą do twego celu, do Boga, do nieba. 1. Do dusz dobrej woli. Po co cię Bóg stworzył? – po to, abyś Go znała, kochała, Jemu służyła i przez to zasłużyła,…

Czytaj Dalej...

Droga Krzyżowa – Kościół naszym domem (rozważania dla dorosłych)

Kościół, jako Mistyczne Ciało Chrystusa nieustannie przeżywa cierpienia Golgoty i radość zmartwychwstania. Te paschalne wydarzenia dotyczą każdego z nas, którzy w tajemnicy chrztu staliśmy się członkami tego Ciała. Droga krzyżowa Jezusa, będąc drogą Kościoła staje się także naszą. Zatrzymując się przy poszczególnych stacjach, pomyśl w jaki sposób rozważane wydarzenia dotyczą ciebie samego i czy mają związek z twoim życiem? Jeśli mimo przyjętego sakramentu chrztu nie czujesz się związany z Kościołem i jego misją, to teraz Chrystus zaprasza cię byś wziął swój krzyż i razem z Nim poszedł zbawiać świat…

Czytaj Dalej...

Droga Krzyżowa nastolatków

Stajesz, może po raz kolejny, na początku drogi, którą przeszedł Zbawiciel, i zastanawiasz się, jaki to ma związek z twoim życiem. Przecież znasz już tę historię na pamięć. Każdego roku, w okresie Wielkiego Postu, na katechezie i w kościele słyszysz to samo. Został skazany. Dźwigał krzyż. Umarł.

Czytaj Dalej...

Droga Krzyżowa – Panie, przymnóż nam wiary (rozważania dla dorosłych)

Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: «Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!» Zapytał ich po raz trzeci: «Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię». Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. (Łk 23, 20-24)…

Czytaj Dalej...

Droga Krzyżowa – Rodzinne napomnienia (rozważania dla rodzin)

Jest piąta rano. Wstajesz, ubierasz się i po cichu jak złodziej wymykasz z domu, żeby tylko nikogo nie obudzić. Wracasz późnym wieczorem, zamieniasz kilka słów z żoną, dzieci już śpią. Czasami wyjeżdżasz na kilka dni w interesach, chcesz zapewnić odpowiedni byt swojej rodzinie, a czasy co raz cięższe. Twój syn na katechezie słyszy, że Bóg jest jego najlepszym Ojcem…

Czytaj Dalej...

Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II (rozważania dla młodzieży)

W Pierwszym Liście św. Piotra czytamy: „(…) w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1P 1, 15-16). Wielu z naszych braci, którzy poprzedzili nas na drodze wiary w sposób doskonały zrealizowało to piotrowe wezwanie do świętości. Naśladując Jezusa, szczególnie poprzez dźwiganie krzyża powołania, aż po złożenie ofiary z własnego życia osiągnęło radość wieczną. Wśród nich był niewątpliwie św. Jan Paweł II. Niech tych czternaście stacji naśladowania Chrystusa będzie dla nas inspiracją do podjęcia trudu stawania się świętymi…

Czytaj Dalej...

Różaniec – część bolesna (rozważania dla młodzieży)

[Jezus] padł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22,41-44) Spróbuj sobie wyobrazić tę scenę. Jezus wie, że zbliża się to co najgorsze. Jego ludzka natura, podobnie, jak nasza wzbrania się przed przyjęciem cierpienia, stąd z Jego serca wydobywa się prośba, aby Ojciec odsunął kielich cierpienia. Nie jest to jednak krzyk rozpaczy, ale ufna modlitwa…

Czytaj Dalej...