Formacja

Formacja

Formacja zakonna jest ciągłym procesem stawania się coraz bardziej uczniem Chrystusa. Choć do ważności ślubów wieczystych konieczny jest pewien ściśle określony czas przygotowania – nazywamy go formacją podstawową, to ciągłe nawracanie się i upodabnianie do Chrystusa Ukrzyżowanego trwa przez całe życie.

W naszym Zgromadzeniu okres formacji podstawowej obejmuje:

  • roczny postulat, który dla słusznej przyczyny może zostać skrócony do 6 miesięcy;
  • dwuletni nowicjat;
  • pięcioletni juniorat, który kończy się złożeniem ślubów wieczystych.

Po ślubach wieczystych rozpoczyna się okres formacji permanentnej, który trwa do końca życia.