Formacja permanentna

Formacja permanentna

„Cel życia konsekrowanego polega na staniu się podobnym do Pana Jezusa i na całkowitej ofierze, to właśnie do tego winna zdążać formacja ciągła, a co więcej: właśnie na tym polega. Jest to droga stopniowego  przyswajania sobie [ze strony młodego a potem dorosłego człowieka] uczuć Chrystusa do Ojca”.
/Jan Paweł II, Vita Consecrata, 65./

Każda z trzech wyżej przedstawionych stopni formacji w naszym Zgromadzeniu jest procesem ciągłym, jednak każda z nich  ma swoje własne cechy. Po podstawowej formacji Siostra Pasjonistka nadal troszczy się o wzrost życia duchowego. W naszych Ustawach czytamy: „Formacja duchowa w Zgromadzeniu ma charakter permanentny, czyli trwa przez całe życie zakonne” .Tak więc konieczne jest codzienne kroczenie po tej wspaniałej, choć trudnej drodze prowadzącej do celu, który nieustannie nas przewyższa i ciągle otwiera na relację z Bogiem i upodabniania się do Jezusa.  Każda z nas ma więc obowiązek dążyć do świętości i pogłębiać w swoim życiu kontakt z Bogiem. Nieodzowną pomocą na tej drodze są ośmiodniowe roczne rekolekcje, które pomagają, aby wszystko w naszym życiu miało odniesienie do tajemnicy krzyża. Czas rekolekcji jest przede wszystkim momentem szczególnego zaangażowania się w modlitwę.  Raz w miesiącu każda Siostra Pasjonistka odprawia Dzień skupienia, aby rozpoznać Boży plan, skonfrontować życie z Bożym słowem i otwierać je coraz bardziej na działanie Pana Boga w swojej duszy.

W ramach formacji permanentnej w naszym Zgromadzeniu są przeżywane jubileusze życia zakonnego:  25 lecie – czyli srebrny jubileusz życia zakonnego ;
50 -lecie złoty jubileusz i  60 lecie – diamentowy jubileusz życia zakonnego.
 Do tych uroczystości Siostry jubilatki przygotowują się przez odprawienie ośmiodniowych rekolekcji, nasze Ustawy zalecają, by Siostry jubilatki przed srebrnym jubileuszem mogły odprawić miesięczne dni skupienia. Uroczystości jubileuszowe przeżywane są  w Domu Macierzystym czyli “Kolebce” Zgromadzenia w Płocku i gromadzą wiele Sióstr z całej naszej Rodziny Pasyjnej. W przeddzień Uroczystości jubileuszowych gromadzimy się na rekreacji, by wyrazić wdzięczność Siostrom jubilatkom za trud i ich zaangażowanie w życiu zakonnym. Najmłodsze nasze Siostry na tę okoliczność przygotowują inscenizacje o powołaniu zakonnym. Centralne Uroczystości jubileuszowe są przeżywane 10 sierpnia w Płocku w czasie Mszy świętej koncelebrowanej, najczęściej przez Księdza Biskupa i wielu kapłanów. Wraz z Siostrami jubilatkami uroczystości przeżywają Siostry, jak i goście z którymi jubilatki są związane przez prace apostolskie. Cała formacja permanentna jest skierowana  na dzień spotkania w wieczności z naszym Panem i Oblubieńcem. Na to spotkanie przygotowują się Siostry przez całe zakonne życie, poprzez modlitwę, codzienną wierność charyzmatowi pasyjnemu i złożonej profesji zakonnej oraz zaangażowanie w prace apostolskie różnego wymiaru.