Bertoua Tigaza

Bertoua – Tigaza, to najstarsza placówka misyjna naszego Zgromadzenia. Obecnie wspólnotę domu tworzą S. P. Rita, S. Bakhita, S. Priscilla – juniorystka oraz postulantki: Melanie, Betilla, Mirabel i Mildred. Siostry pracują w dyspanserze – przychodni dla chorych, w której leczą się głównie chorzy na AIDS, malarię, tyfus, ameby i  różnego rodzaju choroby skórne. Jedna z Sióstr jest dyrektorką katolickiego przedszkola św. Kisito w Bertoua, do którego uczęszcza ok. 380 dzieci podzielonych na grupy anglojęzyczne i francuskojęzyczne.

Aby pomóc misjom w Kamerunie prowadzonym przez Siostry Pasjonistki można wpłacić na konto:

ZGROMADZENIE SIÓSTR MĘKI PANA
NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
DOM GENERALNY
02-951 Warszawa, ul. Husarii 55/57
PLN: 63 1020 1013 0000 0202 0444 9609
tytułem Misje-Tigaza
BPKOPLPW
PKO BP S.A. Oddział 1 w Warszawie
ul. Sienkiewicza 12/14. 00-944 Warszawie

Tigaza 6
Tigaza 5
Tigaza 1
Tigaza 2
Tigaza 3
Tigaza 4