Bertoua Kpoglota

Zgromadzenie podjęło się w 2012 r. organizowania nowej placówki w dzielnicy Kpoglota. Zarząd Zgromadzenia zlecił S. P. Norbercie przystosowanie otrzymanego Domu do prowadzenia działalności apostolskiej: żłobek dla dzieci im. Aniołów Stróżów. W tej misji dzielnie wspierała Siostrę Przełożoną Norbertę, S. Rita, następnie S. Alberta. Od września 2014 r. S. Rita, po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej podjęła pracę w dyspanserze w Tigaza.
Początki pracy nie były łatwe, chociażby z tego względu, że ta zbiorowa forma opieki nad dziećmi nie była znana w mieście – napisała Dyrektorka Żłobka S. Norberta. Przez pierwsze 3 miesiące było tylko dwoje dzieci. Stopniowo jednak i ku naszej uciesze dzieci przybywało. Tuż przed wakacjami, pod koniec lipca w żłobku było już 24-ro maluchów. W ubiegłym roku na stale uczęszczało 29-ro dzieci. Były i są takie, które przychodzą sporadycznie tzn. kilka razy w miesiącu. Większość rodziców tych dzieci pracuje w państwowych urzędach, są matki które uczęszczają do szkoły. Jest kilkoro dzieci z najbiedniejszych rodzin. One też korzystają z opieki, właśnie dzięki tym bogatszym rodzicom.
Żłobek jest otwarty od godz. 7.oo do g. 16.3o, a wiec praktycznie cały dzień. Oczywiście zdarza się, że któreś dziecko zostaje dłużej, po godzinach, wtedy trzeba przypominać telefonicznie rodzicom.
Praca z najmniejszymi dziećmi nie jest łatwa, wymaga ciągłej uwagi i oczywiście dużo cierpliwości. Dzieci są podzielone na 3 grupy wiekowe, w której są 2 opiekunki: te najmłodsze od 3 do 12miesiecy, od 12 do 24 miesięcy i najstarsze od 24 do 36 miesięcy.
Żłobek ma swój plan dnia. Bardzo często ulega zmianie ze względu na aktywność dzieci. Wielokrotnie musimy się dostosować do rytmu maluchów i prawdę mówiąc „chodzimy” pod ich rytm. Praca z dziećmi daje dużo satysfakcji. Cieszy nas kiedy widzimy pozytywny wzrost dziecka, jego zmianę na lepsze poprzez nabywanie dobrych manier i nawyków. Każdego dnia prosimy naszych Aniołów Stróżów o pomoc, abyśmy mogły jak najlepiej opiekować się powierzonymi nam dziećmi.

Aby pomóc misjom w Kamerunie prowadzonym przez Siostry Pasjonistki można wpłacić na konto:

ZGROMADZENIE SIÓSTR MĘKI PANA
NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
DOM GENERALNY
02-951 Warszawa, ul. Husarii 55/57
PLN: 63 1020 1013 0000 0202 0444 9609
tytułem Misje-Żłobek
BPKOPLPW
PKO BP S.A. Oddział 1 w Warszawie
ul. Sienkiewicza 12/14. 00-944 Warszawie

Bertoua Kpoglota 1
Bertoua Kpoglota 2
Bertoua Kpoglota 3
Bertoua Kpoglota 4