Wydarzyło się w Kamerunie…

Trzydniowe rekolekcje dla Aspirantek i rozpoczęcie Postulatu, Bertoua – Enia
Sześć Sióstr Aspirantek rozpoczęło postulat, który poprzedziły trzydniowe rekolekcje w dniach 27-31 lipca 2020 r.
Rekolekcje prowadził Ojciec Kapucyn Theophile Seka z Buea. 28 lipca O. Theo erygował nową Drogę Krzyżowa, przygotowaną wcześniej przez S. Paulinę.

31 lipca w czasie porannej Mszy św. nasze Siostry Aspirantki uroczyście rozpoczęły postulat. Po homilii, S. Kolbena (Delegatka Przełożonej generalnej) wywoływała je po imieniu, a wywołana Aspirantka odpowiadała: „Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś”. Następnie z pomocą S. Bakhity – Mistrzyni Postulatu, każdej Aspirantce dała krzyżyk Tau, mówiąc: Miłość Ukrzyżowanego…” a Postulantka odpowiadała: „… przynagla nas”.

Niech Dobry Bóg błogosławi naszym młodym Siostrom Postulantkom na dalszej drodze ich powołania zakonnego.

Święto Matki Boskiej Anielskiej z Porcjunkuli
2 sierpnia miałyśmy wielkie szczęście i przywilej otrzymać odpust zupełny z Porcjunkuli, na warunkach dokładnie wytłumaczonych nam przez O. Theo, po modlitwie, Mszy św. i spowiedzi.
Niech Bogu Najwyższemu i Jego Anielskiej Matce, za wstawiennictwem św. Franciszka, będzie cześć i chwała na wieki! Amen.

Rekolekcje 8-dniowe dla młodzieży zakonnej, 3 – 11 sierpnia 2020 r., Bertoua – Enia
Rekolekcje 8-dniowe rozpoczęły się w poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. o godz. 17:30. Msza św. została połączona z brewiarzową modlitwą wieczorną.

Konferencje O. Theophila były bardzo bogate i pouczające, wszystkie dużo z nich skorzystałyśmy.

Ponowienie ślubów i obłóczyny, 11 sierpnia 2020 r.
Rekolekcje zostały uwieńczone ponowieniem ślubów przez Siostry Juniorystki oraz obłóczynami Sióstr Postulantek.
Ponowienie ślubów miało miejsce 11 sierpnia o godz. 9:00. Nasze Siostry, pięknie ubrane dla swojego Oblubieńca, z całego serca składały siebie Bogu w darze.

Po chwili przerwy wszyscy przeszliśmy do biblioteki gdzie rozpoczęła się ceremonia Obłóczyn Sióstr Postulantek, które otrzymały następujące imiona zakonne: S. Elizabeth, S. Irmina, S. Gracia, S. Salome, S. Piera.
Nową Mistrzynią Nowicjatu została S. Fides, której ten wielki i odpowiedzialny obowiązek przekazała S. Kolbena – Delegatka Przełożonej generalnej. Po tej jakże radosnej uroczystości wszyscy przeszliśmy do kaplicy, by odśpiewać uroczyste Magnificat. Siostra Delegatka podziękowała w imieniu Matki generalnej i swoim Siostrze Paulinie za wieloletni wkład w formowanie młodzieży zakonnej na różnych etapach, a w ostatnich latach za posługę w Nowicjacie oraz w Domu formacyjnym jako Mistrzyni i Przełożonej. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Siostrze poniesiony trud dla Kościoła i Zgromadzenia.

Pierwsze Śluby Zakonne, 15.08.2020 r.
Następne święto, które przeżyłyśmy w naszej wspólnocie to Pierwsza Profesja Zakonna naszych Sióstr Nowicjuszek. S. Rose, S. Georgia, S. Charbel, S. Veronica i S. Josephine wobec sióstr i rodziny złożyły pierwsze śluby. Już tradycyjnie, Mszę św., która rozpoczęła się o godz. 9:00, odprawiał ks. Patrice Baktala – nasz spowiednik i ojciec duchowy. Towarzyszył mu kleryk z Bertoua – Andre Nack, który kończy seminarium w diecezji Eseka. Msza św. była bardzo rozśpiewana i roztańczona, ale czyż można się dziwić? Pięć wspaniałych, mądrych panien oddało się na własność swojemu Oblubieńcowi – Chrystusowi. I Siostry i wszyscy zaproszeni goście byli pełni radości i pobożnego uniesienia.
W tym roku uroczystości odbyły się na zewnątrz, pod namiotami, bo ludzi było zbyt wiele na naszą małą kaplicę, a to również pomogło zachować przynajmniej minimum dystansu tak bardzo wymaganego przez służby sanitarne.
Deo gratias za wszelkie dobro doświadczone od Pana, za nasze Siostry i ich rodziny, za bezpieczną podróż i radość z bycia razem. Niech Bóg będzie błogosławiony teraz i na wieki!

 

 

 

 

 

Wigilia Podwyższenia Krzyża Świętego, 13 września 2020 r.
Ze względu na trwające w czasie uroczystości sierpniowych egzaminy maturalne, jedna z Postulantek – Anastazja, 13 września rozpoczęła Nowicjat. Otrzymała imię zakonne S. Felicita.

 

Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez S. Paulinę i S. Kolbenę