Wieczór uwielbienia

W piątkowy wieczór, 25 stycznia 2019 r. w uroczystość Nawrócenia Świętego Pawła, gościłyśmy w naszym domu w Dąbrowie Górniczej grupę młodzieży z Oazy. Zacni goście uwielbiali Boga przez śpiew kolęd oraz rozważali tajemnice życia Maryi w tajemnicach różańcowych według wskazówek św. Jana Pawła II. Spotkanie miało swoją kontynuację w refektarzu zakonnym na wspólnej agapie. Czas przy herbacie przebiegał pogodnie, w miłej atmosferze. W rozmowach z młodzieżą starałyśmy się również przybliżyć historię naszej Rodziny Pasyjnej m.in. przez śpiew pastorałki ułożonej na stulecie Zgromadzenia. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim i pamiątkowymi zdjęciami.

s. Joanna