Tak, bowiem Bóg…

Tak, bowiem Bóg umiłował świat… – te słowa były tematem przewodnim Pasyjnego Dnia Młodych w klasztorze Sióstr Pasjonistek w Warszawie. Ponad trzydzieścioro młodych ludzi pod duchowym przewodnictwem O. Jakuba Barczentewicza CP zgłębiało tajemnicę Bożej Miłości. Doświadczali jej w sakramencie pokuty oraz w Eucharystii. We wzajemnych relacjach oraz współpracując w kilkuosobowych grupach, mogli dzielić się miłością między sobą. Miłość, to nie uczucia – przestrzegał Ojciec Jakub – bo uczucia są jak pogoda, zmienne. Miłość to akt woli, któremu mogą towarzyszyć zarówno uczucia przyjemne, jak i nieprzyjemne. Zwieńczeniem Pasyjnego Dnia Młodych była modlitwa Nieszporami, która uczestników wprowadziła w tematykę Adwentu.
Dziękujemy wszystkim za udział, świadectwo i zaangażowanie.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

Terminy Pasyjnych Dni Młodych:
24-26.01.2020 r., Częstochowa – dla dziewcząt;
21-23. 02. 2020 r., Płock – dla dziewcząt;
21.03.2020 r., Warszawa – dla młodzieży;
01-03. 05. 2020 r., Ciechocinek – dla dziewcząt;

SPOTKANIA WAKACYJNE:
20-29. 07. 2020 r., Mucharz koło Wadowic – dla dziewcząt;
17-21. 08. 2020 r., Smotrycz (Ukraina) – dla dziewcząt.

s. Regina