Sosnowieckie spotkanie osób konsekrowanych

26 stycznia 2019 r., tradycyjnie odbyło się spotkanie osób konsekrowanych z racji obchodzonego Święta – 2 lutego. W kaplicy Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, ks. bp Grzegorz Kaszak celebrował Mszę św. w intencji osób konsekrowanych. Do zebranych sióstr i braci zakonnych skierował słowa zachęty, by iść wiernie za Chrystusem i żyć charyzmatem Założycieli.
Podczas dalszego ciągu spotkania, które miało miejsce w sali, Siostry zaprezentowały historię naszego Zgromadzenia – istniejącej już 100 lat placówki w Strzemieszycach oraz przybliżyły postać Matki Założycielki.

s. Jozafata