Powołani, by kochać

Najczęściej mówiąc o powołaniu, myślimy o kapłanach, osobach konsekrowanych, ludziach Bogu poświęconych… Jednak słowo powołanie ma o wiele głębsze znaczenie.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

„Bóg, w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. (…) Bóg wzywa człowieka i pomaga mu szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił…” (KKK 1).

Zatem pierwszym i podstawowym POWOŁANIEM człowieka, jest szukać, poznawać i kochać Boga, który dał nam życie z miłości i dla miłości. Kolejnym krokiem jest dawać świadectwo o Bogu, czyli głosić Ewangelię – Dobrą Nowinę o zbawieniu. To, że ktoś decyduje się założyć rodzinę lub poświęcić całkowicie swoje życie do wyłącznej służby Panu Bogu, to tylko konkretna forma życia, w której dana osoba chce realizować podstawowe powołanie, do którego Bóg ją wybrał.

Niektóre życiowe dylematy młodych osób zastanawiających się nad formą realizacji powołania, a także tych „zaprawionych w boju” kapłanów, czy osób konsekrowanych, zostały ukazane w spektaklu pt: „Przypatrzcie się powołaniu waszemu” grupy ewangelizacyjnej Na nowo. Grupa powstała na potrzeby realizacji przedstawienia. Wielokrotnie zmieniali się aktorzy, były utrudnienia związane z próbami, ale nad wszystkim czuwał Pan Bóg, a patronował św. Jan Paweł II. Premiera odbyła się w sali teatralnej salezjańskiej szkoły w Łodzi w dniach 2 – 3. czerwca 2019r. Efekty współpracy człowieka z łaską Bożą można także zobaczyć w internecie:  FILM

Niech Duch Święty otwiera serca widzów na Jego natchnienia i uzdalnia do działania.

s. Julianna