Pasyjny Dzień Młodych

W warszawskim klasztorze Sióstr Pasjonistek w dniu 1 grudnia 2018 r. odbył się dzień skupienia w ramach Pasyjnych Dni Młodych. W przedadwentowym spotkaniu wzięło udział 25 uczestników z Łodzi, Okrzei, Ciechanowa, Torunia oraz Warszawy. Dzień rozpoczął się od wprowadzenia w temat medytacji, który przygotował i poprowadził o. Terencjan OFM, następnie uczestnicy rozważali wskazane fragmenty Ewangelii. Czterdziestominutowe spotkanie ze Słowem Bożym okazało się dla niektórych uczestników zbyt krótkie. W części przedpołudniowej młodzież skorzystała także z sakramentu pokuty, do którego wcześniej zostali przygotowani przez kapłana. W czasie, gdy trwała spowiedź w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem modliliśmy się o dobre przeżycie Adwentu, zarówno w wymiarze przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, jak i do powtórnego przyjścia Jezusa. Po obiedzie uczestnicy dnia skupienia dzielili się w grupach rozważanym Słowem. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia sprawowana przez o. Terencjana OFM w intencji młodzieży uczestniczącej w dniu skupienia. Ostatnim punktem duchowej uczty były wspólnie odśpiewane Nieszpory, które wprowadziły uczestników w okres Adwentu.