Odeszła do Pana S. Wirginia Barbara JENDRZEJCZYK (1939-2020)

S. Wirginia – Barbara Halina Jendrzejczyk urodziła się dnia 2 grudnia 1939 roku w Radzyminie k. Płońska. Dnia 26 grudnia została ochrzczona w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Radzyminie. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Płońsku i ukończyła ją w 1954 roku. W par. św. Michała w Płońsku przystąpiła do I Komunii św., a następnie do sakramentu bierzmowania, którego udzielił Ks. Bp Tadeusz Zakrzewski. Po ukończeniu szkoły podstawowej przez dwa lata uczęszczała do szkoły dla księgowych w Teresinie k. Warszawy, którą ukończyła w 1956 roku. 28 stycznia 1957 roku wstąpiła do Zgromadzenia. Postulat odbyła, pracując w Przedszkolu, pomagając Siostrom i prowadząc księgowość. Po odbyciu formacji podstawowej dnia 12 sierpnia 1959 roku złożyła pierwsze śluby. Następnie została wysłana do Liceum Ogólnokształcącego dla pracujących w Płocku. Po uzyskaniu matury w 1963 roku rozpoczęła pracę katechetyczną w Warszawie – Wilanowie oraz dzienne studia na ATK w Warszawie. Dnia 12 sierpnia 1964 roku złożyła śluby wieczyste. W roku 1969 ukończyła studia teologiczne z tytułem magistra. W ostatnim roku studiów ukończyła też roczny kurs dla mistrzyń junioratu. Potem katechizowała przy parafii katedralnej w Łodzi, a w następnym roku kontynuowała pracę w par. Matki Bożej Bolesnej na Grabieńcu w Łodzi u ojców Pasjonistów. Przez dziewięć lat katechizowała w Kielcach, najpierw mieszkając przy ul. Świerczewskiego, a potem na Szydłówku pełniąc funkcję przełożonej Wspólnoty Sióstr. Pobyt w Kielcach był dla Siostry Wirginii „szkołą życia duchowego i zakonnego, a także umiłowaniem Kościoła Chrystusowego”. Spotkała tam ludzi głębokiej wiary i zaufania Bogu. Wiele zawdzięczała ks. proboszczowi par. św. Józefa Janowi Kudelskiemu. W roku 1980 dzięki życzliwości ks. bpa Jana Jaroszewicza wraz z katechetami odbyła pielgrzymkę do Rzymu. Przez kolejne siedem lat, do roku 1987 katechizowała i była przełożoną domu w Tomaszowie Maz. W roku 1982 przeżywała jubileusz 25-lecia życia zakonnego. W latach 1987 – 1993 była radną i sekretarką Zgromadzenia. Po upływie kadencji przez 11 lat była katechetką i przełożoną domu na placówce w Tomaszowie Maz. Na rok wyjechała do Brukseli, gdzie pracowała w Polskiej Misji Katolickiej. Po powrocie z Brukseli została skierowana do Kraśnika. Prowadziła kancelarię parafialną i dziekańską oraz była przełożoną Wspólnoty Sióstr.Tu pod koniec 2015 roku choroba dawała niepokojące oznaki i dlatego została skierowana do domu w Strzemieszycach. Przebywała w nim 4 lata do momentu zabrania do szpitala w Dąbrowie Górniczej, z którego już nie powróciła. Przez okres pobytu w Strzemieszycach doznała wielu udarów. W następstwie choroby została pozbawiona mowy i była sparaliżowana. Dzięki nieocenionej trosce Sióstr i personelu Domu Opieki, Siostra Wirginia godnie przeżyła ten trudny czas. Siostra bardzo lubiła dzieci i katechizując przez prawie całe zakonne życie przekazywała im miłość do Jezusa. W swoim życiorysie napisała: „Jestem wdzięczna Bogu i ludziom, którzy pomogli mi przeżyć Boga jako najwyższą wartość i dzielić się Nim z innymi na co dzień. Kocham Zgromadzenie do którego zostałam powołana i pragnę wiernie w nim służyć Bogu i ludziom”. Odeszła do Domu Ojca po północy 24 czerwca 2020 roku. Pogrzeb Siostry Wirginii odbył się 26 czerwca 2020 roku. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w Bazylice NSJ w Strzemieszycach. Po czym ciało zmarłej Siostry Wirginii spoczęło na cmentarzu parafialnym w grobowcu Sióstr Pasjonistek.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!