Odeszła do Pana S. Michalina Anna CHOŁAJ (1966-2020)

Siostra Michalina Anna Chołaj urodziła się 14 stycznia 1966 roku w Lublinie, jako jedno z pięciorga dzieci Romana i Krystyny. Chrzest święty przyjęła 30 stycznia 1966 roku w parafii pw. NMP Królowej Polski w Jastkowie. Do Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek wstąpiła 3 lipca 1985 roku. W prośbie o przyjęcie do Zgromadzenia napisała: „Bóg jest dla mnie najwyższą doskonałością i jedyną miłością. Chcę być godną Miłości Bożej, jak najgoręcej ją odwzajemniać, pragnę poznać Boga i zupełnie Mu się poświęcić”. Nowicjat rozpoczęła 9 sierpnia 1986 roku, pierwszą profesję złożyła 12 sierpnia 1988 roku, a wieczystą 11 sierpnia 1993 roku. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia ukończyła Liceum Ekonomiczne w Nałęczowie. W latach 1988-1990 posługiwała jako katechetka w Warszawie.W 1990 roku została przez Zgromadzenie skierowana na studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień magistra uzyskała w 1995 roku. W 1995 roku została wysłana na dwuletnie Studium Archiwistyczne w Toruniu, które ukończyła w 1997 roku. Do 1999 roku posługiwała w Domu generalnym jako archiwistka. Od 1999 do 2012 roku pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Niższym Seminarium Duchownym w Płocku, które przekształciło się w Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Sikorzu. W latach 2012-2014 posługiwała jako kancelistka w parafii św. Bonifacego OO. Bernardynów na warszawskim Czerniakowie. W latach 2014-2015 posługiwała jako kancelistka w kancelarii katedralnej w Łodzi, pełniąc jednocześnie obowiązki przełożonej domu zakonnego, w latach 2015-2017 przebywała w domu własnym Zgromadzenia w Pułtusku, również pełniąc obowiązki przełożonej. W 2017 roku powróciła do Domu generalnego w Warszawie. Przez ostatnie lata zajmowała się archiwum Zgromadzenia, przygotowywała publikacje dotyczące Sł. Bożej Matki Józefy Hałacińskiej oraz duchowości pasyjnej. Prowadziła zajęcia z języka polskiego dla Sióstr Nowicjuszek i Postulantek. Była zaangażowana w prace związane z przygotowywaniem Jubileuszu 100-lecia istnienia Zgromadzenia. Należała do chóru zakonnego, grupy zajmującej się przygotowywaniem informacji medialnych o jubileuszu oraz była członkiem jury Ogólnopolskiego Konkursu „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”. Cierpienie towarzyszyło Siostrze Michalinie od wielu lat. We wrześniu 2003 roku uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Po dwutygodniowej śpiączce odzyskała przytomność, ale problemy zdrowotne towarzyszyły Siostrze do końca życia. We wrześniu 2019 roku zdiagnozowano u Siostry Michaliny ostrą białaczkę szpikową. Mimo podjętej chemioterapii oraz próbie przeszczepu szpiku kostnego, Siostra odeszła do Pana 20 marca 2020 roku, przebywając na Oddziale Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie.
Pogrzeb Siostry Michaliny odbył się 23 marca 2020 r. Mszę świętą żałobną pod przewodnictwem ks. kan. Jana Żukowskiego sprawowano w kościele św. Bonifacego na warszawskim Czerniakowie. Homilię wygłosił o. Egidiusz Włodarczyk OFM, gwardian czerniakowskiej wspólnoty OO. Bernardynów i proboszcz parafii. Po Mszy świętej doczesne szczątki zmarłej Siostry zostały złożone w grobowcu Sióstr Pasjonistek na Cmentarzu Czerniakowskim. W uroczystościach pogrzebowych ze względu na panującą pandemię, uczestniczyła jedynie najbliższa rodzina, Siostry Pasjonistki z wilanowskiej Wspólnoty, w której Siostra spędziła ostatnie lata ziemskiej wędrówki oraz delegacje Sióstr z Płocka, Ciechanowa, Łodzi i Kraśnika. Mszę świętą koncelebrowało 11 kapłanów, ale wielu zapewniło o łączności duchowej oraz o Ofierze Mszy św. w miejscach, w których obecnie przebywają.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

Homilia o. Egidiusza Włodarczyka OFM

Homilia o. Egidiusza Włodarczyka OFM