Odeszła do Pana S. Laurenta Teresa WOJCIECHOWSKA (1939-2019)

Siostra Laurenta Wojciechowska urodziła się 1 grudnia 1939 roku, jako drugie dziecko z pięciorga dzieci Franciszka i Teofili z domu Wawrzyńczak, we wsi Gumino Nowe, poczta Kucice, pow. Płońsk. Jedna z sióstr – Jadwiga, też wstąpiła do naszego Zgromadzenia i nosi imię zakonne Siostra Inez. Dzieciństwo siostry Laurenty przypadło na czas wojny i czasy powojenne. Siostra Laurenta ukończyła Szkołę Podstawową i przez dwa lata uczyła się krawiectwa. Mimo trudnych warunków życiowych rodzina trwała przy Bogu, zwłaszcza matka troszczyła się o religijne wychowanie dzieci i przekazywała im tradycje i wartości chrześcijańskie. Szczególnym czasem w rodzinie Wojciechowskich był Wielki Post, w każdy piątek dbano o zachowanie spokoju i ciszy. Wymagano tego nie tylko od dorosłych, ale również wpajano to dzieciom. Rodzina uczestniczyła w nabożeństwach wielkopostnych, jak Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Pierwsze spotkanie Siostry Laurenty z Siostrami Pasjonistkami miało miejsce w płońskim szpitalu, w którym pracowały siostry, a pacjentką szpitala często była jej mama Teofila. Ksiądz Proboszcz wypisując świadectwo moralności, gdy wstępowała do zakonu taką napisał opinię: „(…) pochodzi z dobrej katolickiej i praktykującej rodziny, bierze czynny udział w procesji parafialnej, często przystępuje do sakramentów świętych”.
Do Zgromadzenia wstąpiła 25 stycznia 1958 r. Siostra Laurenta będąc w postulacie, pomagała s. Klemensie w Przedszkolu prowadzonym w naszym domu przy ul. Sienkiewicza 24 w Płocku. Pierwsze śluby złożyła 12 sierpnia 1958 roku a za pięć lat śluby wieczyste. Po złożeniu pierwszych ślubów przez miesiąc pomagała w pracowni hafciarskiej, którą prowadziły s. Anastazja i s. Edwarda.
W 1960 roku została przeniesiona na placówkę do Bratoszewic w charakterze zakrystianki i przebywała tam cztery lata. Następnie została skierowana na roczne Studium Prawno-Administracyjne do Częstochowy. Od 13 sierpnia 1965 r. zaczęła pracę w Płockiej Kurii Diecezjalnej i zamieszkała w Płocku przy ul. Sienkiewicza 24.
W Kurii Diecezjalnej była odpowiedzialna za drukowanie okólników, czyli pisma Biskupa do wszystkich parafii diecezji Płockiej. Praca ta nie była łatwa, gdyż wszystko pisane było na maszynie. Oczywiście do pomocy były jeszcze zatrudnione inne nasze Siostry. Od 1987 r. do 1995 r. przez trzy kadencje była przełożoną wspólnoty Sióstr zamieszkałej w Kurii przy ul. Tumskiej 3. Po zlikwidowaniu przez ówczesne władze kurialne placówki przy ul. Tumskiej, Siostry zamieszkały w Domu Emerytów przy ul. Misjonarskiej 1 i tu jeszcze przez rok s. Laurenta pełniła funkcję przełożonej. W Wydziale Administracyjnym Kurii Diecezjalnej Płockiej Siostra Laurenta przepracowała 31 lat. W 1992 roku Biskup Płocki Zygmunt Kamiński, docenił jej pracowitość, sumienność i rzetelność pracy i skierował do Ojca św. prośbę o odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”. Ojciec święty Jan Paweł II przychylił się do prośby i nadaniem tak pięknego odznaczenia sam docenił zasługi Siostry.
Siostra Laurenta pracę w Kurii zakończyła w 1996 roku. Jako podziękowanie za pracę Ks. Biskup Kamiński wystosował list gratulacyjny. Wyraził w nim szczerą i serdeczną wdzięczność za pracę w Kurii, która zarazem była wierną służbą Kościołowi Płockiemu oraz za piękne cechy ludzkiego i zakonnego charakteru siostry Laurenty. Podziękował też za wszelki trud i dobro uczynione z miłości do Kościoła Chrystusowego.
Po odejściu z pracy zawodowej Siostra Laurenta została skierowana do domu generalnego w Warszawie, gdzie przez sześć lat pełniła odpowiedzialny obowiązek – była furtianką, gdzie dalej służyła z pokorą, optymizmem i szacunkiem każdemu przychodzącemu do Sióstr bliźniemu. W 2012 r. powróciła do Płocka do Domu Macierzystego Zgromadzenia. Tu również na miarę swoich sił fizycznych służyła Siostrom pełniąc dyżury przy furcie.
Siostra Laurenta była osobą skromną, pokorną zapatrzoną na Swego Mistrza Jezusa Ukrzyżowanego. I tak jak On, dźwigała w cichości i z poddaniem się woli Bożej – swój krzyż choroby. Odeszła do Pana na zasłużony odpoczynek dnia 14 czerwca br.
Pogrzeb Siostry Laurenty odbył się 17 czerwca 2019 roku. Msza św. została odprawiona o godz. 10.00 w kaplicy Domu Macierzystego w Płocku. Następnie ciało zmarłej Siostry Laurenty zostało złożone na cmentarzu przy al. Kobylińskiego w grobowcu Sióstr Pasjonistek.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…