Młodzi, wiara i rozeznanie powołania na PWTW

Zanika rozumienie powołania jako daru – powiedział 18 maja 2019 r., rozpoczynając sympozjum naukowe Młodzi, wiara i rozeznanie powołania Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. Odkryć powołanie, to nadać życiu sens – kontynuował gospodarz spotkania. Ktoś kto nie chce służyć, nigdy powołania nie znajdzie – podkreślił Rektor Papieskiej Uczelni. Pierwszą część sympozjum poprowadził o. dr Marek Kotyński CSsR, a referaty przedłożyli ks. dr hab. Wacław Królikowski SJ, ks. dr Tadeusz Kotlewski SJ oraz ks. Stanisław Szlassa. Drugą część stanowił panel dyskusyjny, który poprowadził ks. dr Janusz Stańczuk, a wzięli udział dr Anna Buchner z Instytutu Humanistyki Cyfrowej PAN, Ignacy Dudkiewicz, ks. dr Tadeusz Kotlewski SJ oraz ks. dr hab. Krzysztof Siwek.

Pierwszy Prelegent w referacie pt. Rozeznanie woli Bożej podkreślił ogromne znaczenie rozeznawania woli Bożej w życiu chrześcijanina, który wezwany jest do naśladowania Chrystusa. Jezus zaś mówił, że Jego pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Go posłał. Ks. dr hab. Wacław Królikowski przypomniał, że w nauczaniu św. Ignacego spotykamy się z trzema porami (sposobami) rozeznania woli Bożej. Pierwszy polega na bezpośrednim działaniu Boga. Drugi, polega na występowaniu stanów naprzemiennych: pocieszenia i strapienia. W tym sposobie należy uważnie rozeznać który z tych stanów pochodzi od dobrego, a który od złego ducha, a następnie zastosować się do wskazówek, które św. Ignacy zawarł w Ćwiczeniach duchowych. Trzeci występuje, gdy człowiek nic nie odczuwa, zwany jest porą spokojną. W takim stanie decyzje należy podejmować rozumem oświeconym wiarą.

Ks. dr Tadeusz Kotlewski wygłosił referat pt. Kryzys powołania: problem, czy szansa na drodze rozwoju? Prelegent zdefiniował powołanie jako miłość, która jest odpowiedzią na Miłość Boga. Powołanie człowieka jest pasją życia, pasją wiary oraz pasją radykalnego pójścia za Jezusem – powiedział ks. Kotlewski. Wykładowca zwrócił uwagę na znaczenie słowa pasja. Pasja to zamiłowanie, a zamiłowanie to znajdowanie przyjemności, ale pasja to także misterium cierpienia, niezrozumienia, bólu i walki. Pasja życia, to pasja odkrywania sensu życia. Cóż jest sensem życia? – pytał wykładowca. Sensem jest miłość prawdziwa, ale jak ją opisać, odnaleźć? Powołanie to odkrycie, a nie nadanie sensu życia. Pasja wiary, to pasja wyruszenia, by dać się prowadzić. Bóg przychodzi do człowieka przez człowieka. Wiara rodzi się więc ze spotkania z człowiekiem, z jego świadectwem. Trzecia pasja, to pasja tego szczególnego powołania, pasja pójścia za Jezusem. Powołanie jest pasją człowieka, niezależnie od jego wieku. Żeby żyć wiarą, trzeba wejść w dorosłość, odkryć to powołanie osobiste. W życiu dorosłym zauważam trzy pasje – kontynuował ks. Kotlewski – jeśli w nie, nie wejdziemy to przyjdzie kryzys. Pierwsza pasja to pożegnanie dzieciństwa.  Człowiek na pewnym etapie potrzebuje wyjść z dzieciństwa, aby wejść w dorosłość. Jest to czas narodzin i te narodziny są zwykle czasem ciemności, dlatego tak trudno wejść ludziom młodym w nowy etap, a jeszcze trudniej im towarzyszyć. Cóż to znaczy pożegnanie dzieciństwa? – pytał prelegent. Po pierwsze to przekroczenie swojego egoizmu i narcyzmu oraz wyjście ku innym. Około roku trzydziestego, człowiek odkrywa kolejna pasję: potrzebę zakorzenienia się w sobie. Wychodząc ku innym poprzez liczne misje, zadania, można zgubić siebie i popaść w kryzys. Jeśli człowiek zgubi siebie, to z pewnością nie odkryje Boga. Trzecia pasja to świadome wejście w prozę życia. Żeby odkryć sens życia trzeba doświadczyć bezsensu. Trzeba wejść w bezsens, aby odkryć sens – kontynuował wykładowca. Kryzys wiary, to kryzys zaufania.  Kryzys jest po to, aby obnażył człowieka, by zobaczył kim jest w oczach Boga.

Trzeci referat pt. Powołanie do bycia singlem? wygłosił ks. Stanisław Szlassa, duszpasterz singli. Prelegent rozpoczął od wyjaśnienia słowa powołaniektóre jest decyzją odpowiedzenia na usłyszane wołanie. Nikt poza osobą powołaną nie może odpowiedzieć na to wołanie. Kolejne pytanie, na które ks. Szlassa odpowiadał to pytanie o sens słowa byćByć – to czuć, przeżywać, odbierać to co się dzieje, decydować. Być to czasami oddać wolę na przykład zgromadzeniu, ale o tym trzeba zdecydować. Z byciem wiąże się także przeżywanie niewygody, bo jeśli wewnątrz siebie usłyszę, co mam robić to muszę podjąć decyzję, czasem niełatwą. Wiele osób w dzisiejszych czasach boi się być –  zauważył wykładowca. Słowo singiel mieści w sobie dużo treści – powiedział prelegent. Zwrócił także uwagę na niebezpieczną filozofię singla. Polega ona na dobrowolnym wyborze bycia samym, bez zobowiązań, na życiu jedynie dla siebie samego. Są też osoby żyjące samotnie, bo zostały zranione, odrzucone, cierpią, ale chciałby zmienić swoją sytuację. Człowiek powołany jest do relacji, a nie do bycia singlem – podsumował prelegent.

W dyskusji panelowej ks. dr hab. Krzysztof Siwek, Rektor kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie zwrócił uwagę, na trzy etapy dojścia do pełni miłości u św. Piotra. Etapy te można przełożyć na posługę duszpasterska wśród młodzieży. Pierwszy moment kluczowy w życiu św. Piotra to, gdy Jezus pod Cezareą Filipową zadaje pytanie: Kim jestem dla ludzi? Piotr odpowiada: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Ten pierwszy moment, to moment fascynacji. W życiu młodych może przejawiać się w uwielbieniu, przeżywaniu rekolekcji oazowych itp. Prelegent zwrócił uwagę, że dość łatwo  jest rozpalić ducha w młodym człowieku. Drugi etap w życiu Piotra pojawia się, gdy Jezus mówi trudną katechezę, po której wielu ludzi odchodzi. Pyta On uczniów: czy i wy chcecie odejść? Takie pytanie w jakiejś formie powinno się postawić także młodemu człowiekowi. Piotr podejmuje decyzję pozostania i wyznaje Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Trzeci moment jest wtedy, gdy Piotr przechodzi przez doświadczenie zdrady. To też jest wpisane w życie młodych. Często w konfesjonale widać, jak młodzi ludzie walczą o swoje życie i o swoje powołanie. Młody człowiek też musi przejść przez doświadczenie zdrady. Po zdradzie Jezus pyta o miłość i my również nie możemy nie stawiać wysokiej poprzeczki młodym ludziom – powiedział duszpasterz młodzieży.

Sympozjum miało miejsce w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie w dniu 18 maja 2019 r.

s. Regina