Medalion Stulecia Biskupstwa Polowego

Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, bo 5 lutego 1919 r. papież Benedykt XV ustanowił w Polsce Ordynariat Polowy. Na pierwszego biskupa polowego Wojsk Polskich powołał biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej Stanisława Galla. Te wydarzenia upamiętni Rok Jubileuszowy, który rozpoczął się 2 grudnia 2018 r., w pierwszą niedzielę Adwentu, a zakończy się w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w roku 2019. Widocznym znakiem Roku Jubileuszowego są Medaliony, które zostały wmurowane i poświęcone we wszystkich świątyniach i kaplicach Ordynariatu Polowego. Jednym z takich miejsc jest kaplica Wojskowego Instytutu Medycznego, przy ul. Szaserów w Warszawie. W uroczystej Mszy świętej , w czasie której odsłonięcia Medalionu dokonał gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM, zaś poświęcenia ks. płk Piotr Kowalczyk, szef duszpasterstwa WIM, uczestniczyły s. Aniela i s. Regina. S. Aniela od wielu lat posługuje jako pielęgniarka na Oddziale Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego.