Jasełka w Wilanowie

Jasełka, czyli przedstawienia o bożonarodzeniowej tematyce zapoczątkował nasz zakonodawca św. Franciszek z Asyżu. W pamiętną noc Bożego Narodzenia 1223 roku polecił on swoim braciom w oddalonym o około 100 km od Rzymu Greccio, zbudować żłóbek dla Pana Jezusa i przyprowadzić zwierzęta. Ten franciszkański zwyczaj bardzo szybko przywędrował także do Polski, gdzie w XIII w. pojawiły się figury przedstawiające całą scenę Bożego Narodzenia. Szybko jednak oglądanie drewnianych, czy kamiennych figur zaczęło się nudzić, a więc bracia wprowadzali ruchome elementy, a następnie kukiełkowe figurki. Takie widowiska gromadziły tłumy ludzi i z czasem usunięto je ze świątyń. Jasełka zaczęto wystawiać w różnych miejscach: w większych domach, na placach, czy ulicach. Zgodnie z tą wielowiekową tradycją także dzieci z wilanowskich szkół pod kierunkiem swoich sióstr katechetek wzięły udział w bożonarodzeniowych przedstawieniach. 17 grudnia Jasełkami Dary dla Nowonarodzonego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego wprowadzili w nastrój świąteczny najpierw, w godzinach przedpołudniowych dyrekcję, nauczycieli i kolegów, a następnie rodziców i zaproszonych gości. Nad scenariuszem, reżyserią oraz dekoracją czuwały siostry katechetki: s. Kinga, s. Joanna i s. Edyta. 19 grudnia również w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego odbyły się Jasełka przygotowane przez s. Ismenę i s. Ludmiłę. Bożonarodzeniowe przedstawienie zostało zaprezentowane dwukrotnie najpierw dla dzieci z klas IV-VI, a następnie 0-III. Były to Misyjne Jasełka ukazujące prawdę, że Jezus narodził się także dla tych, którzy Go jeszcze nie znają. Na zakończenie uczniowie złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym.