Jasełka w Peterborough

Zobowiązanie do miłości Ojczyzny wyprowadzane jest z IV przykazania: „Będziesz czcił ojca swego i matkę swoją”. Taka myśl przyświecała tegorocznym Jasełkom wystawionym w kościele 6 stycznia 2019 roku w Peterborough. Aniołowie recytowali zwracając się do zgromadzonych gości: „Zaproś mnie do życia, a ja Twόj Zbawiciel  zmienię je. Ze mną nie zginiesz, bo bardzo kocham Cię”. W odpowiedzi na to wyzwanie narrator zarecytował: (…) „Wyjdźcie Mu na spotkanie, niechaj w Twym sercu dokona się Boże Narodzenie (…).” Do żłόbka przychodzą złożyć hołd Dzieciątku Jezus polscy święci: Stanisław Kostka, Siostra Faustyna, Jan Paweł II i służebnica Boża, nasza Matka Założycielka Jόzefa Hałacińska. Każdy z nich przynosi specjalne przesłanie: wdzięczność, skruchę, prośbę i uwielbienie. Wspόłczesna kolęda: „Gdy się rodziłeś Panie z Maryi skromnej cichej. Żłóbek Ci był posłaniem, w szopce podłej i lichej. W niegościnnym Betlejem, miejsca Tobie nie było, a Tyś był Zbawicielem i nam przyniosłeś miłość”. Pasterze radośnie zaśpiewali: „Przybieżeli do Betlejem”… Następnie przybyli do żłόbka polscy krόlowie: władca Mieszko I, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. Ich dary to wielkie wydarzenia historyczne – przyjęcie wiary chrześcijańskiej w Polsce, chrzest Litwy i połączenie jej z Koroną oraz obrona chrześcijaństwa przed nawałą turecką. Kolęda „Cicha noc” wypełniła nasze serca zadumą i pokojem. W świetle tej pięknej muzyki i tekstu przychodzi do żłόbka święty Jan Paweł II. Matka Boża podając Mu Dzieciątko powiedziała: „Daję Ci Synu moje małe Dziecię, będzie już teraz lepiej na świecie…” (…) Jan Paweł II pokazując wszystkim Jezusa powiedział: „Drodzy Rodacy, oto znak nam dany, w Nim to od wiekόw ufność pokładamy, w Nim zwyciężymy wszelkie przeciwności, tylko bądźmy wierni tej Wielkiej Miłości.” Potem występują krakowianki. Piękną kolędę „Mario, czy Ty wiesz” śpiewa i gra na gitarze p.Stanisław z Toronto. Na zakończenie Matka Boża trzymając Dzieciątko Jezus na rękach zwraca się do widowni prosząc, abyśmy odrzucili smutki, żale i strach, a pozwolili działać w nas Światłu. Mocne jest też przesłanie św. Jόzefa: „Nie bόjmy się, radujmy się, to Światło jest Miłością…(…)”.
Bόg zapłać dzieciom, młodzieży, rodzicom i dziadkom, nauczycielom, muzykom, Ks. Proboszczowi, S. Przełożonej i wspόłsiostrom za wszelką pomoc i chętne angażowanie się w Misterium Bożonarodzeniowe. Niech nadzieja, radość, Miłość trwają w naszych sercach przez cały rok.

s. Dolores