Ferie z Pasją

Wkrótce dobiegną końca ferie w województwach, które rozpoczęły je najpóźniej. Ze względu na różne terminy zimowego wypoczynku klasztory Sióstr Pasjonistek w Płocku i w Częstochowie gościły dziewczęta w czasie dwóch kolejnych weekendów. Dziewczęta, które przyjechały do Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Płocku w dniach 8-10 lutego 2019 r. starały się odkrywać Bożego Ducha i podążać za Nim. Trzydniowe rekolekcje przebiegały pod hasłem „Ducha nie gaście!”. Uczestniczki miały też możliwość świętowania razem z Siostrami 73. rocznicy odejścia do Domu Ojca Założycielki Zgromadzenia Sł. Bożej Matki Józefy Hałacińskiej. Bogaty program rekolekcji obejmował m.in. wspólną Drogę krzyżową, medytację nad Słowem Bożym, Adorację Najświętszego Sakramentu, Eucharystię. Dziewczęta odwiedziły także miejsce objawień Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie oraz kościół św. Bartłomieja, w którym spoczywają doczesne szczątki Założycielki Pasjonistek. Jedna z uczestniczek w drodze powrotnej z rekolekcji tak napisała: „Właśnie teraz wyruszamy w drogę z poczuciem pełnego odpoczynku i spokoju, którym obdarzył nas Duch Święty. Bardzo dziękuję za zaproszenie na rekolekcje, które były dla nas niesamowitym przeżyciem! I już czekamy na następne.” Dziewczętom towarzyszyły s. Kinga i s. Tarsycja, które wspomagał ks. Piotr Gadomski.

W dniach 15-17 lutego 2019 r. dziewczęta z Głowna oraz Pułtuska uczestniczyły w Pasyjnych Dniach Młodych w klasztorze w Częstochowie. Rekolektantki rozważały temat: „Krzyż Jezusa Chrystusa wyrazem miłości do człowieka” oraz uczyły się miłości do Ukrzyżowanego od Matki Józefy Hałacińskiej – Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. W czasie pobytu w częstochowskim klasztorze odwiedzały także jasnogórskie sanktuarium. Dziewczętom posługiwały s. Dolorosa, s. Brygida i s. Olga.

Zapraszamy na kolejne spotkania z siostrami, najbliższe 30 marca 2019 r. w Warszawie.