Eucharystia szkołą miłości

„Eucharystia szkołą miłości” to temat przewodni rekolekcji dla dziewczyn, które odbyły się w Domu Sióstr Pasjonistek w Częstochowie w dniach 24-26 I 2020 r.
Dni skupienia dziewczęta rozpoczęły od Sakramentu Pokuty w Sanktuarium na Jasnej Górze. Głównymi punktami pochylania się nad Tajemnicą Eucharystii było codziennie uczestnictwo we Mszy świętej. Przygotowaniem do przeżycia Eucharystii był udział w Godzinkach ku czci NMP, Apelu Jasnogórskiego oraz modlitwie Liturgią Godzin. Niezapomnianym przeżyciem było uczestnictwo w modlitwie Akatystu Maryjnego.
Serdecznie dziękujemy Siostrom z Częstochowy: s. Mateuszy i s. Gemmie za życzliwość, smaczne posiłki i świadectwo wiary w codziennym posługiwaniu Chrystusowi w drugim człowieku.
W rekolekcjach uczestniczyła młodzież z Głowna z par. Św. Jakuba Apostoła, gdzie na co dzień pracuje s. Dolorosa Rachocka, dziewczętom towarzyszyła również s. Brygida Paszkowska.
Pragniemy, aby czas wspólnej modlitwy owocował w naszym życiu oraz tych, do których jesteśmy posłanie.

s. Brygida Paszkowska