Dzień Życia Konsekrowanego u Sióstr w Dąbrowie Górniczej

„Życie konsekrowane to uwielbienie, które daje radość ludowi Bożemu, wizja prorocka, która ukazuje to, co się liczy”.
(Papież Franciszek)

Ks. Marian Czerniejewski – proboszcz parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Trzebiesławicach i ks. Jan Dyliński – proboszcz parafii pw. Bł. Michała Kozala w Preczowie sprawowali w kaplicy domowej Eucharystię. Czcigodni kapłani modlili się w naszej intencji o wytrwałość i potrzebne łaski w realizacji powołania oraz za zmarłe Siostry: Matkę Renatę, s. Wojciechę i s. Bognę i wszystkie zmarłe Siostry z naszego Zgromadzenia. Po Mszy Świętej zostali podjęci uroczystym obiadem.
W godzinach popołudniowych Akcja Katolicka działająca przy parafii NMP Anielskiej prowadziła w naszej kaplicy adorację jeszcze w klimacie bożonarodzeniowym, ze śpiewem kolęd. Nie zabrakło też życzeń i modlitwy w naszej intencji z okazji Dnia Życia Konsekrowanego, o nowe powołania do naszego Zgromadzenia. Po adoracji wszyscy przeszli do refektarza na wspólną agapę. S. Przełożona Juwencja bardzo serdecznie podziękowała członkom Akcji Katolickiej za przybycie, za modlitwę i zapraszała na kolejne spotkanie.

s. Joanna