Duchowe SPA

Czas wakacji to nie tylko czas na odpoczynek fizyczny ale również duchowe SPA. Taką możliwość miały dziewczęta, które wzięły udział w rekolekcjach organizowanych w Mucharzu w dniach 17 – 26 lipca br. Był to czas pogłębiania i umocnienia wiary oraz wzajemnej integracji. Oprócz wspólnej modlitwy, adoracji, codziennej Mszy świętej, był czas na zwiedzanie, dobrą zabawę i nawiązywanie nowych znajomości. Nad bezpiecznym przebiegiem tego świętego czasu czuwały oraz duchowo towarzyszyły dziewczętom s.Konstancja i s. Rozalia.

W dniach 17-20 sierpnia 2019 r. w Smotryczu na Ukrainie odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez Siostry Pasjonistki. Tematyka tegorocznych rekolekcji była skoncentrowana wokół sakramentów: chrztu, Eucharystii i pokuty. W czasie rekolekcji nie zabrakło Drogi krzyżowej, do której młodzi uczestnicy przygotowali obrazki przedstawiające Mękę Pańską lub scenki. W czasie rekolekcji uczestnicy rekolekcji odwiedzili także mieszkańców Domu Miłosierdzia, prowadzonego przez Siostry Szarytki, dla których przygotowali kwiaty z bibuły. Rekolekcje przygotowały i poprowadziły s.Brygida i s. Ludmiła, a wspierali je OO. Pasjoniści ze Wspólnoty w Smotryczu.