Czuwanie wynagradzające w Wilanowie

Już po raz drugi w kaplicy Domu generalnego przy ul. Husarii w Wilanowie zebrali się Sąsiedzi i Przyjaciele Sióstr Pasjonistek, aby wspólnie przepraszać Boga za grzechy i wypraszać Miłosierdzie dla świata. W piątkowy wieczór 12 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, patronki życia poczętego, najpierw poprzez modlitwę uwielbienia i adorację, a następnie Ofiarę Eucharystyczną przepraszaliśmy Boga za grzechy popełniane przeciwko życiu.
Idea wynagradzania Bogu za grzechy własne i innych ludzi jest ściśle związana z charyzmatem Sióstr Pasjonistek. Nasza Założycielka Sługa Boża Matka Józefa Hałacińska do swych duchowych córek , Pasjonistek mówiła: Pan Jezus żądał, bym założyła zgromadzenie, którego członkinie będą wynagradzać Bogu za grzechy świata i własne całym swoim życiem: modlitwą, pracą, a szczególnie cierpieniem w połączeniu z rozważaniem Męki Jezusa Chrystusa. Tym szczególnym darem, jakim jest powołanie do naśladowania Chrystusa Cierpiącego, Siostry pragną dzielić się także z osobami świeckimi, zachęcając do wspólnej modlitwy i ofiarowania cierpień w intencjach wynagradzających.