Będziesz miłował! Pasyjny Dzień Młodych

30 marca 2019 r. w Domu generalnym Sióstr Pasjonistek w Wilanowie odbył się w ramach Pasyjnych Dni Młodych dzień skupienia. Dwudziestu jeden uczestników pod przewodnictwem ks. Pawła Dąbrowy, studenta Centrum Formacji Misyjnej, zgłębiało temat miłości. Uczestnicy wyruszyli także na ulice Wilanowa, aby rozważając Drogę krzyżową świadczyć o Chrystusie. Drewniany krzyż wędrował z rąk do rąk, a kolejne stacje wyznaczały krzyże i kapliczki przydrożne. Rozważania napisało czternaścioro młodych ludzi, którzy podzielili się osobistym spotkaniem z Chrystusem. Na zakończenie Drogi krzyżowej każdy miał możliwość oddania czci Krzyżowi przez ucałowanie oraz otrzymał pamiątkowe Krzyże pobłogosławione przez Ojca świętego Franciszka. Po prawie dwugodzinnej wędrówce uliczkami Wilanowa powróciliśmy do klasztoru, by w części popołudniowej w adoracyjnej ciszy wsłuchiwać się w głos Jezusa. Można było skorzystać także z sakramentu pokuty lub z rozmowy duchowej z kapłanem. Centralnym punktem dnia skupienia była Eucharystia. Ostatnim elementem modlitewnego spotkania było nabożeństwo Gorzkich żali.

Kolejne spotkanie, tym razem dla dziewcząt odbędzie się w dniach 2-4 maja w naszym klasztorze w Ciechocinku. Serdecznie zapraszamy.