Adwent w Archikatedrze Łódzkiej

Adwent to radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Jest to czas bardzo bogaty w duchowe przeżycia, które mają przygotować do jak najlepszego przyjęcia Dzieciny Jezus w wigilijną noc, a w dalszej perspektywie także na spotkanie twarzą w twarz z Chrystusem w czasie Jego powtórnego przyjścia na ziemię. Dzięki s. Rozalii Surmacz i s. Faustynie Czajkowskiej, katechetkom posługującym w Archikatedrze Łódzkiej możemy powrócić do tych adwentowych chwil prostowania ścieżek naszego życia.
Wspaniałą okazją do ćwiczenia się w cnocie wytrwałości są Roraty – Msze św. odprawiane o świcie ku czci Matki Bożej. Roraty dla dzieci w Archikatedrze Łódzkiej odbywały się przez wszystkie dni Adwentu. Tematem przewodnim były słowa św. Teresy z Avilla: „Bóg sam wystarczy”. Dzieci każdego dnia poznawały historię życia patronki rorat i zbierały naklejki do planszy. Za gorliwy udział w roratach otrzymały nagrody. 6 grudnia towarzyszył im także św. Mikołaj, który po Mszy św. obdarował wszystkich drobnymi upominkami.

Najbardziej dynamicznym czasem porządkowania swego życia są rekolekcje. W dniach od 14 do 16 grudnia 2014r. w Archikatedrze Łódzkiej odbywały się rekolekcje adwentowe dla dzieci. Prowadził je ks. Robert Hetcyk wraz z Mateuszem ze wspólnoty Koinonia.
Jałmużna, jako jedna z praktyk pokutnych doskonale oczyszcza ludzkie serca. Scholka dziecięca prowadzona przez s. Rozalię w Archikatedrze Łódzkiej oraz dzieci ze szkolnego koła Caritas pod opieką s. Faustyny rozprowadzali podczas Adwentu sianko i ozdoby świąteczne. Ofiary zebrane przy tej okazji, zostały przeznaczone na potrzeby dzieci z ubogich rodzin. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać! Gdy kończy się Adwent, wszyscy z niecierpliwością wyglądają najbardziej oczekiwanego w ciągu roku Gościa. W świąteczny nastrój w wielu szkołach wprowadzają bożonarodzeniowe przedstawienia. Również w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego dzieci wcieliły się w postaci, które towarzyszyły Nowonarodzonemu Jezuskowi. Pod opieką s. Rozalii Surmacz uczniowie klas trzecich wystawili Jasełka, autorstwa s. Ismeny Żak, zatytułowane „Narodziny wiary”.