60, 50 i 25 lat w zakonie

Siostry Pasjonistki, które 60, 50 lub 25 lat temu złożyły pierwsze śluby, dziękowały 10 sierpnia w Płocku za minione lata modlitwy i posługi w Zgromadzeniu. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył oraz homilię wygłosił J.E.Ks.Bp Roman Marcinkowski. Jeśli zostawiamy, coś dla siebie i nie chcemy oddać tego Bogu, to jest w pewien sposób zdrada, Tego, któremu obiecaliśmy zawierzyć się do końca – przestrzegł kaznodzieja w homilii – to nie tylko jest tak w życiu zakonnym, czy kapłańskim. Ludzie wchodząc w życie małżeńskie też nie chcą oddać sobie wszystkiego, a potem nie ma tego odniesienia, które ich łączy, nie ma wiary – kontynuował Ks. Biskup. Wdzięczność jest pamięcią serca – zacytował kaznodzieja niemieckie przysłowie, i dodał – kto kocha, jest wdzięczny i tak jest wobec Boga. Kto Go kocha jest Jemu wdzięczny. Siostry Jubilatki uczestnicząc we Mszy świętej w najpiękniejszy sposób podziękowały Bogu za lata przeżyte w klasztorze. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że każda z Sióstr wstępując do Zgromadzenia stała się członkiem Rodziny Pasyjnej i swoje życie przeżywa w prawdziwej Rodzinie, którą współtworzy. Jezus zaprosił nas wszystkich do służby, nie powiedział musisz mi służyć, ale jeśli chcesz mi służyć to pójdź za Mną. Pan Jezus nikogo z nas nie zmuszał – podkreślił Bp Marcinkowski. Kaznodzieja zwrócił uwagę na niezrozumienie słowa służba. Wielu ludzi to pojęcie myli z niewolnictwem, a przecież rodzice służą dzieciom, współmałżonkowie sobie nawzajem i to jest piękne. Co to znaczy iść za Jezusem? – pytał Ksiądz Biskup i wyjaśniał – to znaczy być do Jego dyspozycji, być gotowym na Jego wezwanie w każdym czasie. To także znaczy wybrać Go dobrowolnie, nie z przymusu i nie ze strachu. To zgodzić się na miłość ukrzyżowaną, odepchniętą, na miłość wyszydzoną, która nie znajduje uznania u wielu ludzi. To znaczy także, zgodzić się, że zanim Jezus przyjmie mnie do swej chwały w niebie, to wpierw dopuści nałożenie niejednej korony cierniowej. Iść za Jezusem to także dźwigać krzyż codziennych obowiązków, służby innym, uczenia się siebie, wierności ślubom, poprawy po spowiedzi, przestrzegania regulaminu, posłuszeństwa przełożonym i nauczaniu Kościoła. Iść za Jezusem, to poświęcić więcej czasu tym, których dotyka cierpienie, ból i niezrozumienie. Iść za Jezusem, to także głosić chwałę Pana i być zawsze gotowym do poświęceń.

Po homilii Siostry Jubilatki odnowiły śluby zakonne, a na zakończenie Eucharystii podziękowały Księdzu Biskupowi, obecnym Kapłanom, Matce Generalnej, Siostrom Radnym oraz wszystkim Siostrom pośród których wzrastały na drodze życia zakonnego.

Życzymy Siostrom Jubilatkom dalszych lat życia na chwałę Bogu.