Zarząd ZgromadzeniaPrzełożona generalna: M. Agnes Jaszczykowska
Wikaria generalna: S. Ernesta Zielińska
II Radna generalna: S. Krystyna Bezak
III Radna i Sekretarka generalna: S. Dorota Lewandowska
IV Radna generalna: S. Regina Wiedro
Ekonomka generalna: S. Kordiana Czarnecka


Zgodnie z hasłem XVI Kapituły Generalnej z nadzieją i zaufaniem przyjmujemy odpowiedzialne obowiązki w służbie Kościołowi i Zgromadzeniu poprzez realizację pasyjnego charyzmatu – duchowego dziedzictwa Sługi Bożej M. Józefy Hałacińskiej, Założycielki Zgromadzenia. Wsłuchując się w to, co Duch Święty mówi dziś do nas Pasjonistek, pragniemy na nowo odkrywać i rozpoznawać znaki czasów w pełnieniu misji naszego Zgromadzenia.