Skrzynka Intencji

Tu możesz poprosić o modlitwę.

Możesz Boga nie tylko prosić; możesz Go uwielbiać, dziękować Mu, przepraszać. A”Proście a otrzymacie” mówi Jezus.

Modlitwa o beatyfikację:

Panie Jezu Chryste, Któryś przez Krzyż i Zmartwychwstanie swoje odkupił człowieka, pokornie Cię prosimy o łaskę zaliczenia do grona błogosławionych Matki Józefy Hałacińskiej, wiernej czcicielki Twojej Męki, byśmy za jej przykładem gorliwie troszczyli się o zbawienie wszystkich ludzi, Krwią Twoją odkupionych. Racz nam również udzielić, za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Matki Józefy, upragnionej łaski, o co Cię z ufnością błagamy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …

Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dn. 28.01.1993 r.
Nr 131/K/93

O łaskach otrzymanych za przyczyną Służebnicy Bożej M. Józefy Hałacińskiej prosimy powiadomić:

Siostry Pasjonistki
ul. Husarii 55/57
02-951 Warszawa

e-mail: kontakt@siostrypasjonistki.pl

Polska

Codzienna Nowenna oraz 18 dnia każdego miesiąca w Płocku

Tu możesz wpisać swoje modlitewne intencje, które zostaną włączone do codziennej Nowenny za przyczyną Sługi Bożej Matki Józefy, odprawianej w naszej wspólnocie; oraz do modlitw odprawianych 18 dnia każdego miesiąca, przy sarkofagu - w płockiej Farze, w którym spoczywają doczesne szczątki naszej Założycielki.

Niemcy

Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w Ofteringen

Najważniejszym elementem życia w Klasztorze jest całodobowa (wieczysta) adoracja Najświętszego Sakramentu, w którą Siostry Pasjonistki od samego początku się włączyły. Rzeczą niezwykłą jest fakt, że w adoracje zarówno w ciągu dnia, jak również i w nocy włączają się ludzie z okolicznych wiosek.