Warsztaty muzyczne

W sobotę 24 maja dzieci ze Scholi razem z s. Rozalią wzięły udział w kolejnych Warsztatach muzycznych prowadzonych przez zespół „Mocni w Duchu”. Tytuł Warsztatów nosił nazwę: „Szukajcie tego, co w górze”. Oprócz warsztatu śpiewu, które prowadziła dla nas kierowniczka Zespołu – Inga Pozorska, była gra terenowa podczas, której dzieci musiały pokonać wiele przeszkód w postaci zagadek, żeby wreszcie dotrzeć do skarbu głęboko ukrytego. Radością wszystkich uczestników stało się odnalezienie i zabranie go ze sobą, aby było pomocą do nieustannego szukania tego, co w górze…